Blå tidtabell

Tidtabeller för Mariefred-Läggesta Nedre och åter samt Mariefred-Taxinge Näsby och åter.

Mariefred - Läggesta Nedre

Tågnummer 
II,II

II,III

II,III

II,III

II,III
fr Mariefred
fr Hjorthagen x x x x x
fr Marielund x x x x x
t  Läggesta Nedre
t Stockholm ... ... ... ...

x = behovsuppehåll

Läggesta Nedre- Mariefred

Tågnummer 
II,II

II,III

II,III

II,III

II,III
fr Stockholm ... ... ... ...
fr Läggesta Nedre
fr Marielund x x x x x
fr Hjorthagen x x x x x
t  Mariefred

Mariefred - Taxinge Näsby

Tågnummer 
II,II

II,III
fr Mariefred
fr Hjorthagen x x
fr Marielund x x
t  Läggesta Nedre
fr Läggesta Nedre
fr Hedlandet x x
t  Taxinge Näsby
 båt till Mariefred

Taxinge Näsby -Mariefred 

Tågnummer 
II,II

II,III
 båt från Mariefred
fr Taxinge Näsby
fr Hedlandet x x
t  Läggesta Nedre
fr Läggesta Nedre
fr Marielund x x
fr Hjorthagen x x
t  Mariefred

Fullständig tidtabell
som pdf-fi

Öppnas i nytt fönster

Här lägger vi in en schmatisk skiss över linjen.