Grön tidtabell A

Tidtabeller för Mariefred-Läggesta Nedre och åter samt Mariefred-Taxinge Näsby och åter.

Mariefred - Läggesta Nedre

Tågnummer 
II,II

II,III

II,III

II,III

II,III
fr Mariefred
fr Hjorthagen x x x x x
fr Marielund x x x x x
t  Läggesta Nedre
t Stockholm ... ... ... ...

x = behovsuppehåll

Läggesta Nedre- Mariefred

Tågnummer 
II,II

II,III

II,III

II,III
2
II,III
fr Stockholm 10.51 ... ... ... ...
fr Läggesta Nedre
fr Marielund x x x x x
fr Hjorthagen x x x x x
t  Mariefred

Fullständig tidtabell
som pdf-fi

Öppnas i nytt fönster

Här lägger vi in en schmatisk skiss över linjen.