Under 2017 återstår följande tidtabellslagda trafikdagar. Tågen är ångloksdragna med uppvärmda passagerarvagnar.

OBS! Begränsat antal platser på tågen, först till kvarn. 

JULMARKNAD TAXINGE
25 och 26 november 2017
Tåg från Mariefred 
till Taxinge 

10.20   13.00   15.02
Tåg från Läggesta Nedre till Taxinge
10.46   13.20  15.25
Tåg från Taxinge till Mariefred via Läggesta Nedre
11.27  13.55  16.05
Tåg från Läggesta Nedre till Mariefred 
12.05  14.27  16.35
Uppehåll görs vid mellanliggande stationer.

ADVENTSTÅG 
3 december 2017
Mariefred- Läggesta Nedre
Tåg från Mariefred

11.09, 12.43, 13.51, 15.02, 16.00
 Tåg från Läggesta Nedre
11.41, 13.05, 14.18* 15.30,   16.35**
* Tomtetåg
** ingen förbindelse tillbaka till Läggesta Nedre
Uppehåll görs vid mellanliggande stationer.

OBS! Ingen trafik mellan Läggesta och Taxinge den här dagen.