Blå tidtabell C

Tidtabeller för Mariefred-Läggesta Nedre och åter samt Mariefred-Taxinge Näsby och åter.

Mariefred - Läggesta Nedre

 Tågnummer  3
II,III
7
II,III
11
II,III
15
II,III
19
II,III
fr Mariefred 11.00 12.43 13.46 14.55 15.55
fr Marielund x x x x x
t  Läggesta Nedre 11.14 12.57 13.59 15.09 16.09
fr Läggesta (SJ-tåg) ... ... 14.29 ... 16.26
t Stockholm ... ... 15.07 ... 17.09

x = behovsuppehåll     

Läggesta Nedre- Mariefred

 Tågnummer  4
II,III
8
II,III
12
II,III
16
II,III
22/20
II,III
fr Stockholm 10.49 ... 12.49 ... 14.49
fr Läggesta Nedre 11.41 13.05 14.08 15.25 16.30
fr Marielund x x x x x
t  Mariefred 11.55 13.19 14.22 ı15.39 16.45
fr Mariefred ... 13.22 ... ... ...

Mariefred - Taxinge Näsby

 Tågnummer  5
II,III
 15    
 II,III      
fr Mariefred 12.25 14.55
fr Marielund x x
t  Läggesta Nedre 12.39 15.09
fr Läggesta Nedre 12.50 15.20
fr Hedlandet x x
t  Taxinge Näsby 13.15 15.45

Taxinge Näsby - Mariefred 

 Tågnummer  12
II,III
  22 /20 
II,III
fr Taxinge Näsby 13.30 16.00
fr Hedlandet x x
t  Läggesta Nedre 13.55 16.25
fr Läggesta Nedre 14.08 16.30
fr Marielund x x
t  Mariefred 14.22 16.45