Gul tidtabell D

Tidtabeller för Mariefred-Läggesta Nedre och åter samt Mariefred-Taxinge Näsby och åter.

Mariefred - Läggesta Nedre

 Tågnummer  3
II,III
7
II,III
11
II,III
15
II,III
19
II,III
fr Stockholm båt ... ... 10.00 ... ...
t Mariefred Ångbåtsstn ... ... 13.30 ... ...
fMariefred Ångbåtsstn ... ... 13.35 ... ...
fr Mariefred 11.00 12.43 13.46 14.55 15.55
fr Marielund x x x x x
t  Läggesta Nedre 11.14 12.57 13.59 15.09 16.09
fr Läggesta (SJ-tåg) ... ... 14.29 ... 16.26
t Flemingsberg ... ... 14.57 ... 16.56

x = behovsuppehåll    

Läggesta Nedre- Mariefred

 Tågnummer  32
II,III
4
II,III
8
II,III
12
II,III
16
II,III
20
II,III
fr Flemingsberg ... 10.59 ... 12.59 ... 14.59
fr Läggesta Nedre 11.23 11.41 13.05 14.08 15.25 16.30
fr Marielund x x x x x x
t  Mariefred 11.37 11.55 13.19 14.22 15.39 16.45
t Mariefred Ångbåtsstn ... ... 13.22 ... ... ...
fr Mariefred (båt) ... ... 13.50 ... ... ...
t Taxinge brygga ... ... 14.15 ... ... ...

Mariefred - Taxinge Näsby

 Tågnummer  1
    II,III
5
II,III
  11 
II,III   
 15
    II,III      
fr Stockholm båt ... ... 10.00 ...
t Mariefred Ångbåtsstn ... ... 13.30 ...
fMariefred Ångbåtsstn ... ... 13.35 ...
fr Mariefred  10.00 12.25 13.46 14.55
fr Marielund x x x x
t  Läggesta Nedre 10.15 12.39 13.59 15.09
fr Läggesta Nedre 10.25 12.50 14.10 15.20
fr Hedlandet x x x x
t  Taxinge Näsby 10.50 13.15 14.35 15.45
 fr Taxinge brygga 15.55 15.55 15.55 ...
t Mariefred (båt) 16.20 16.20 16.20 ...

Taxinge Näsby - Mariefred 

 Tågnummer  4
II,III
12
II,III
16
II,III 
 22/20  
II,III
 fr Mariefred (båt) ... ... 13.50 13.50
t Taxinge brygga ... ... 14.15 14.15
fr Taxinge Näsby 11.05 13.30 14.50 16.00
fr Hedlandet x x x x
t  Läggesta Nedre 11.30 13.55 15.15 16.25
fr Läggesta Nedre 11.41 14.08 15.25 16.30
fr Marielund x x x x
t  Mariefred 11.55 14.22 15.29 16.45
Mariefred Ångbåtsstn 13.22 ... ... ...
fr Mariefred (båt) 13.50 ... ... ...
t Taxinge brygga  14.15 ... ... ...