Om nya hemsidan

För att bättre nå ut med informationen om trafiken vid julmarknaderna i Taxinge och Mariefred släpper vi den nya hemsidan innan allt är på plats. Strukturen är dock klar, och det är enskilda delar som t ex motorlok och vagnar, som vi ska komplettera med. 
Visssa sidor ska kompletteras med bilder.

När tidtabellen för 2018 är klar publicerar vi den och före trafikstarten kommer åtminstone de viktigaste delarna av hemsidan att vara översatta till engelska och tyska.

Den huvudsakliga kanalen för senaste nytt är fortfarande ÖSlJ facebooksida, som vi ska försöka uppdatera oftare.

Synpunkter skickas till webmaster@oslj.nu

Nyheter via facebook