Lila tidtabell X
Ångans Dag

Tidtabeller för Mariefred-Läggesta Nedre och åter samt Mariefred-Taxinge Näsby och åter.
Ingen båttrafik Mariefred - Taxinge

Mariefred - Läggesta Nedre

 Tågnummer  3
II,III
33
II,III
7
II,III
9
II,III
11
II,III
13
II,III
15
II,III
19
II,III
21
II
,III
23   
II,III   
Fr Stockholm (båt) ... ... ... ... 10.00 ... ... ... ... ...
t Mariefred Ångbåtsstn ... ... ... ... 13.30 ... ... ... ... ...
frMariefred Ångbåtsstn ... ... ... ... 13.35 ... ... ... ... ...
fr Mariefred 11.00 12.00 12.43 13.25 13.46 14.32 14.55 15.55 16.25 17.15
fr Marielund x x x x x x x x x x
t  Läggesta Nedre 11.14 12.14 12.57 13.39 13.59 14.46 15.09 16.09 16.42 17.29
fr Läggesta (SJ-tåg) ... 12.29 ... ... 14.29 ... ... 16.26 ... 18.29
t Stockholm ... 13.06 ... ... 15.07 ... ... 17.06 ... 19.06

Läggesta Nedre- Mariefred

 Tågnummer  32
II,III
4
II,III
34
II,III
8
II,III
10
II,III
12
II,III
14
II,III
16
II,III
20
II,III
22
II,III
24   
II,III
 
fr Stockholm ... 10.49 ... ... 12.49 ... ... ... 14.49 ... 16.52
fr Läggesta Nedre 11.23 11.41 12.25 13.05 13.47 14.08 14.55 15.25 16.30 16.50 17.40
fr Marielund x x x x x x x x x x x
t  Mariefred 11.37 11.55 12.42 13.19 14.05 14.22 15.14 15.39 16.45 17.04 17.54
fr Mariefred ... ... ... 13.22 ... ... ... ... ... ... ...
t Mariefred Ångbåtsstn ... ... ... 13.27 ... ... ... ... ... ... ...

x = behovsuppehåll    

Mariefred - Taxinge Näsby

 Tågnummer  1
II,III
5
II,III
  11 
II,III   
 15
 II,III      
fr Mariefred 10.00 12.25 13.46 14.55
fr Marielund x x x x
t  Läggesta Nedre 10.15 12.39 13.59 15.09
fr Läggesta Nedre 10.25 12.50 14.10 15.20
fr Hedlandet x x x x
t Taxinge Näsby 10.50 13.15 14.35 15.45

Taxinge Näsby - Mariefred 

 Tågnummer  4
II,III
12
II,III
16
II,III 
  22  
II,III
fr Taxinge Näsby 11.05 13.30 14.50 16.00
fr Hedlandet x x x x
t  Läggesta Nedre 11.23 13.55 15.15 16.25
fr Läggesta Nedre 11.41 14.08 15.25 16.30
fr Marielund x x x x
t  Mariefred 11.55 14.22 15.29 16.45