Vill du bli aktiv på  ÖSlJ?

Vi söker fler som vill tjänstgöra i Trafiken inför 2018. 

Nu är det dags att anmäla sig till säkerhetsutbildning om du vill vara med i trafiken från 2018. Under vintern utbildar vi nya aktiva både teoretiskt och praktiskt i Grundläggande säkerhetstjänst. Efter avklarad utbildning är man kompetent att tjänstgöra som Bromsare och Växlare på järnvägen mellan Mariefred och Taxinge.


Utbildningen bedrivs under 2 helger våren 2018 i Mariefred, Dels en teoretisk helg och dels en praktisk helg när snön har töat bort. För att bli bromsare måste du vara fyllda 16 år och för växlare 18 år. Vill du senare gå vidare och jobba med tex Ånglok eller Tågklarering måste du ha klarat Grundkursen och jobbat minst en sommar med tågen mellan Mariefred o Taxinge,

För att anmäla dig kan du kontakta ÖSlJs jernvägsexpedition 0159-21000 eller vår Utbildningssamordnare Thomas Bäcklund 0723 833391 / utbilding@oslj.nu

Bli medlem - mer om medlemsskap. Om föreningen - mer om ÖSlJ som förening