På ÖSlJ kan du göra en historisk resa med äkta ångtåg som är mer än 100 år gamla. Vi kör mellan Mariefred (med Gripsholms slott), via Läggesta till Taxinge. Du når oss lätt med både bil och kollektivtrafik, vi har anslutning med SJ-tåg i Läggesta.

Trafikdagar 2018:

Mariefred-Läggesta: lör, SoH 10/5-15/9  samt 22och 29/9 samt ons 27/6 - 22/8, tis- o torsd 7 och 9/8. Daglig trafik 7/7-5/8. 
Mariefred-Taxinge: lör,SoH 9/6-8/9 samt ons 27/6-22/8
Eveneamang:/speciell tidtabell:
 19/5 ÖSlJ 50 år i Mariefred, 2/6 Ångans Dag, 16/6  "Magisk dag", 29/9 Museibanans Dag

ÖSlJ Trafik idag

Här ska anges om det är trafik eller ej

Aktuellt
Vill du bli aktiv på ÖSlJ?
Vi söker fler som vill tjänstgöra i Trafiken inför 2018.  Läs mer.

Ungdomsläger i juli
Läs mer


Medlemskort 2018 skickades ut 6 mars 2018

Nyheter via facebook

Ägna en hel dag åt järnvägen eller kombinera järnvägsresan med några av de intressanta besöksmål som finns kring Järnvägen. Det finns två populära rundturer, Slott & Ånga (Lilla rundturen) mellan Mariefred och Taxinge samt Mariefredsrundturen mellan Stockholm och Mariefred. På vår station i Mariefred finns Café & butik samt en järnvägshistorisk utställning. Tidtabeller, priser och annan info hittar du i menyerna ovan.

Våra vagnar och nästan alla lok har en gång i tiden gått i trafik på någon av de sju svenska smalspårsjärnvägarna med spårvidd 600 mm, som hade persontrafik. Dessa har renoverats av de ideellt arbetande medlemmarna i museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg.

Karta över Östra Södermanlands Järnväg   ♦   klicka för att förstora!
Ångfartyget Mariefreds färdväg mellan Mariefred och Taxinge är markerad.