Ljusgrön tidtabell 2019

Tidtabeller för Mariefred - Läggesta Nedre och åter.

Mariefred - Läggesta Nedre

 Tågnummer  3
II,III
7
II,III
11
II,III
15
II,III
19
II,III
fr Stockholm båt ... ... 10.00 ... ...
fr Mariefred Ångbåtsstn ... ... 13.35 ... ...
fr Mariefred 11.00 12.43 13.50 14.55 15.55
fr Marielund x x x x x
t  Läggesta Nedre 11.14 12.57 14.04 15.09 16.10
fr Läggesta (SJ-tåg) ... ... 14.25 ... 16.25
Flemingsberg ... ... 14.54 ... 16.59

x = behovsuppehåll    

Läggesta Nedre - Mariefred

 Tågnummer  4
II,III
8
II,III
12
II,III
16
II,III
20
II,III
fr Flemingsberg 10.59 ... 12.59 ... 15.00
fr Läggesta Nedre 11.41 13.05 14.12 15.25 16.30
fr Marielund x x x x x
t  Mariefred 11.55 13.19 14.26 15.39 16.45
fr Mariefred ... 13.22 ... ... ...
t Mariefred Ångbåtsstn ... 13.27 ... ... ...
fr Mariefred (båt) ... ... ... 16.30 ...
t Stockholm ... ... ... 20.00 ...