Tidtabeller för Mariefred – Läggesta Nedre – Taxinge-Näsby och åter, den 26 september 2020
 

Beskrivning av filerna nedan:
MBD 20200926 allmänlinjetdt.pdf: Tidtabell den 26 september i tabellformat.
MBD 20200926 lok.pdf: Grafisk lokomloppstabell den 26 september.
grafisk TDT 26 sept 2020: Grafisk tidtabell.