OBS!!! 
ÅRSMÖTET FRAMFLYTTAT. NYTT DATUM OCH KALLELSE KOMMER I ÖSlJ-NYTT NR 3.

När det gäller coronaviruset och dess effekter på vår trafik,
följer föreningens styrelsen för närvarande utvecklingen.

TRAFIKEN ÄR FÖR NÄRVARANDE INSTÄLLD OCH
STARTAR PRELIMINÄRT TIDIGAST SÖNDAGEN DEN 21 JUNI. 

Museibanans dag: 26 september.

På ÖSlJ kan du göra en historisk resa med äkta ångtåg som är mer än 100 år gamla. Vi kör mellan Mariefred (med Gripsholms slott), via Läggesta till Taxinge. Du når oss lätt med både bil och kollektivtrafik, vi har anslutning med SJ-tåg i Läggesta.

ÖSlJ Trafik idag

Någonting är fel, vi återgärdar så snabbt som möjligt.

Aktuellt

Sommarläger 2020
Under måndag till lördag vecka 28 blandar vi museijärnvägsdriften med gemenskap och lek på ÖSlJs sommarläger.       
Mer information här 

Ägna en hel dag åt järnvägen eller kombinera järnvägsresan med några av de intressanta besöksmål som finns kring järnvägen. Det finns två populära rundturer, Slott & Ånga (Lilla rundturen) mellan Mariefred och Taxinge samt Mariefredsrundturen mellan Stockholm och Mariefred. På vår station i Mariefred finns Café & butik samt en järnvägshistorisk utställning. Tidtabeller, priser och annan info hittar du i menyerna ovan.

Våra vagnar och nästan alla lok har en gång i tiden gått i trafik på någon av de sju svenska smalspårsjärnvägarna med spårvidd 600 mm, som hade persontrafik. Dessa har renoverats av de ideellt arbetande medlemmarna i museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg.

Karta över Östra Södermanlands Järnväg   ♦   klicka för att förstora!
Ångfartyget Mariefreds färdväg mellan Mariefred och Taxinge är markerad.

ÖSlJ:s kalender för 2020 finns nu att köpa eller beställa
Klicka här.

Ljudguide i mobilen när du åker med oss. Vi har gjort en liten app med tillhörande guide-runda som du kan ladda ned. Läs mer här.

Restaureringen av byggnadsminnet Taxinge-Näsby stationshus sommaren 2019 är bl.a. finansierad med EU-medel från landsbyggdsprogrammet 2014-2020. Museiföreningen framför ett varmt tack till Länsstyrelsen Stockholms län för givna ekonomiska bidrag som möjliggjort denna angelägna byggnadsvårdsinstas. 

Styrelsen för ÖSlJ

Nyheter från bloggen, evenamang, foton m m.

Nyhetsblogg och fördjupande info