Lok och vagnar på ÖSlJ

ÖSlJ:s lok och vagnar ger en bra bild över hur fordonen på det smalaste smalspåret utvecklades under sin tid, endast ett fåtal fordonstyper fattas innan samlingen är komplett. Vi har fordon från samtliga sju 600-mm banor med persontrafik och därtill fordon från olika industribanor.

Ånglok
Motorlok
Motorvagn
Personvagnar
Godsvagnar

Kompletteras senare 
Då vi släppte nya hemsidan för att få ut info om julmarknadstrafiken , kommer vi att komplettera den här delen av hemsidan senare. Det gäller bl a motorlok och vagnar.

ÖSlJ bevarandeplan
 

ÖSlJ har tagit fram en bevarandeplan för sin fordonspark. Ett mål i den är att kunna visa upp representativa tågsätt för de sju svenska 600-banorna bättre än idag, samt att visa ÖSlJ:s utveckling i ytterligare ett tågsätt. Se ÖSlJ Bevarandeplan.