Klart för tåg 2019

- en pjäs i 1910-talets järnvägsmiljö

Denna föreställnnig uppfördes fyra gångern udner sommaren 2019..

Markeved år 1910.

16-årige Erik Wilhelmsson kommer till stationen för att söka arbete vid järnvägen.

Under sin strävan att nå sitt mål möter han tjuriga trafikchefer och koleriska lokförare. Når han sitt mål till slut?

Stins Lundström och Trafikchef Lindén i samtal på Markeveds station.
Stins Lundström och Trafikchef Lindén i samtal på Markeveds station.
Den koleriska lokföraren Lithner på sitt lok.
Den koleriska lokföraren Lithner på sitt lok.
Bromsaren Fäldt har precis växlat klart.
Bromsaren Fäldt har precis växlat klart.