ÅNGANS DAG 
2019

Tidtabeller för Mariefred - Läggesta Nedre och åter, samt Mariefred - Taxinge Näsby och åter.

Mariefred - Läggesta Nedre

 Tågnummer  101
II,III
103 
II,III
133
II,III
105
II,III
107
II,III
109
II,III
111
II,III
113
II,III
115
II,III
119
II,III
121
II,III
123
II,III
fr Stockholm båt ... ... ... ... ... ... 10.00 ... ... ... ... ...
t Mariefred Ångbåtsstn ... ... ... ... ... ... 13.30 ... ... ... ... ...
fMariefred Ångbåtsstn ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
fr Mariefred 10.00 11.00 12.00 12.25 12.43 13.25 13.50 14.35 14.55 15.55 16.25 17.15
fr Marielund x x X x x x x x x x x x
t  Läggesta Nedre 10.15 11.14 12.14 12.39 12.57 13.39 14.04 14.49 15.09 16.09 16.42 17.29
fr Läggesta (SJ-tåg) ... ... 12.27 ... ... ... 14.25 ... ... 16.25 ... 18.25
t Stockholm ... ... 13.08 ... ... ... 15.07 ... .. 17.12 ... 19.06

x = behovsuppehåll    

Läggesta Nedre - Mariefred

 Tågnummer  102
II,III
132
II,III
104
II,III
134
II,III
108
II,III
110
II,III
112
II,III
114
II,III
116
II,III
122/120
II,III
124
II,III
126
II,III
fr Stockholm 8.48 ... 10.48 ... ... ... 12.48 ... ... 14.49 ... 16.53
fr Läggesta Nedre 10.30 11.23 11.41 12.25 13.05 13.47 14.08 14.55 15.25 16.30 16.50 17.43
fr Marielund x x x x x x x x x x x x
t  Mariefred 10.44 11.37 11.55 12.42 13.19 14.05 14.22 15.14 15.39 16.45 17.04 17.57
t Mariefred Ångbåtsstn ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
fr Mariefred (båt) ... ... ... ... ... ... ... ... 16.30 ... ... ...
t Taxinge brygga ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
t Stockholm (båt) ... ... ... ... ... ... ... ... 20.00 ... ... ...

Mariefred - Taxinge Näsby

 Tågnummer  101
    II,III
105
II,III
  111 
II,III   
115
    II,III      
fr Stockholm båt ... ... 10.00 ...
t Mariefred Ångbåtsstn ... ... 13.30 ...
fMariefred Ångbåtsstn ... ... 13.35 ...
fr Mariefred  10.00 12.25 13.50 14.55
fr Marielund x x x x
t  Läggesta Nedre 10.15 12.39 14.04 15.09
fr Läggesta Nedre 10.25 12.50 14.14 15.20
fr Hedlandet x x x x
t  Taxinge Näsby 10.50 13.15 14.39 15.45
 fr Taxinge brygga ... ... ... ...
t Mariefred (båt) ... ... ... ...

Taxinge Näsby - Mariefred 

 Tågnummer  104
II,III
112
II,III
116
II,III 
22/20 
II,III
 fr Mariefred (båt) ... ... ... ...
t Taxinge brygga ... ... ... ...
fr Taxinge Näsby 11.05 13.30 14.50 16.00
fr Hedlandet x x x x
t  Läggesta Nedre 11.30 13.55 15.15 16.25
fr Läggesta Nedre 11.41 14.08 15.25 16.30
fr Marielund x x x x
t  Mariefred 11.55 14.22 15.39 16.45
Mariefred Ångbåtsstn ... ... ... ...
fr Mariefred (båt) ... ... 16.30 ...
t Taxinge brygga  ... ... ... ...
t Stockholm(båt) ... ... 20.00