15 juni 2019
2019

Tidtabeller för Mariefred - Läggesta Nedre och åter, samt Mariefred - Taxinge Näsby och åter.
Tidtabellerna för 15 juni uppdaterade 2019-05-17 kl 21.00

Mariefred - Läggesta Nedre

 Tågnummer  1
II,III
3
II,III
33
II,III
7
II,III
9
II,III
11
II,III
13
II,III
15
II,III
19
II,III
21
II,III
fr Stockholm båt ... ... ... ... ... 10.00 ... ... ... ...
t Mariefred Ångbåtsstn ... ... ... ... ... 13.30 ... ... ... ...
fMariefred Ångbåtsstn ... ... ... ... ... 13.35 ... ... ... ...
fr Mariefred 10.00 11.00 12.00 12.43 13.25 13.50 14.35 14.55 15.55 16.25
fr Marielund x x x x x x x x x x
t  Läggesta Nedre 10.14 11.15 12.14 12.57 13.39 14.04 14.49 15.12 16.09 16.42
fr Läggesta (SJ-tåg) ... ... ... ... ... 14.24 ... ... 16.25 ...
Stockholm ... ... ... ... ... 15.07 ... .. 17.12 ...

x = behovsuppehåll    

Läggesta Nedre - Mariefred

 Tågnummer  2
II,III
4
II,III
34
II,III
8
II,III
10
II,III
12
II,III
14
II,III
16
II,III
22
II,III
24
II,III
fr Stockholm ... 10.48 ... ... ... 12.48 ... ... ... ...
fr Läggesta Nedre 10.30 11.41 12.25 13.05 13.50 14.12 14.59 15.25 16.50 17.12
fr Marielund x x x x x x x x x x
t  Mariefred 10.44 11.55 12.42 13.19 14.08 14.26 15.14 15.39 17.04 17.27
t Mariefred Ångbåtsstn ... ... ... 13.22 ... ... ... ... ... ...
fr Mariefred (båt) ... ... ... 13.50 ... ... ... 16.30 ... ...
t Taxinge brygga ... ... ... 14.15 ... ... ... ... ... ...
t Stockholm (båt) ... ... ... ... ... ... ... 20.00 ... ...

Mariefred - Taxinge Näsby

 Tågnummer  1
    II,III
5
II,III
  11 
II,III   
 15
    II,III      
fr Stockholm båt ... ... 10.00 ...
t Mariefred Ångbåtsstn ... ... 13.30 ...
fMariefred Ångbåtsstn ... ... 13.35 ...
fr Mariefred  10.00 12.25 13.50 14.55
fr Marielund x x x x
t  Läggesta Nedre 10.15 12.39 14.04 15.09
fr Läggesta Nedre 10.25 12.50 14.14 15.20
fr Hedlandet x x x x
t  Taxinge Näsby 10.50 13.15 14.39 15.45
 fr Taxinge brygga 15.55 15.55 15.55 ...
t Mariefred (båt) 16.20 16.20 16.20 ...

Taxinge Näsby - Mariefred 

 Tågnummer  4
II,III
12
II,III
16
II,III 
22/20 
II,III
 fr Mariefred (båt) ... ... 13.50 13.50
t Taxinge brygga ... ... 14.15 14.15
fr Taxinge Näsby 11.05 13.30 14.50 16.00
fr Hedlandet x x x x
t  Läggesta Nedre 11.30 13.55 15.15 16.25
fr Läggesta Nedre 11.41 14.12 15.25 16.50
fr Marielund x x x x
t  Mariefred 11.55 14.26 15.39 17.12
Mariefred Ångbåtsstn 13.22 ... ... ...
fr Mariefred (båt) 13.50 ... 16.30 ...
t Taxinge brygga  14.15 ... ... ...
t Stockholm (båt) ... ... 20.00 ...