s/s Ejdern
26/9  2020

 

Tidtabeller för Mariefred - Taxinge brygga och  åter . 26/9 2020

"S/S Ejdern kommer att gästa oss under dagen. Fartyget avgår Södertälje kl. 8.00 och ankommer Mariefreds ångbåtsstation ca kl. 11.00 (biljetter till denna del säljas via Ejdernshemsida,  http://www.ejdern.org/).
Återresa under söndagen till Södertälje. Under Museibanans dag planeras avgångar Mariefred-Taxinge och därmed en möjlighet att åka lilla rundturen Slott & Ånga. Rundturen kan åkas i valfri riktning och bestårav tåg och ångbåt Mariefred-Taxinge-Mariefred. Lilla rundturens biljetter kommer att gälla, se priser. Preliminära tider för S/S Ejdern, se nedan.
Antalet platser på rundturen med S/S Ejdern är mycket begränsat, max 30 platser per avgång gäller.
Med reservation för ändringar.

Mariefred -Taxinge

fr Mariefred Ångbåtsstn 11.15  13.55 
t  Taxinge brygga11.45   14.25

Taxinge- Mariefred

frTaxinge brygga 12.00 15.00
t Mariefred Ångbåtsstn12.3015.30