Blå tidtabell 
27 maj 
2023

Tågen körs normalt med ånglok eller motorlok, se anmärkningar i tabellen. Reservation för ändringar.

Mariefred - Läggesta Nedre

 Tågnummer  P 1
MOTORLOK
P 3
 
P 7
MOTORLOK
P 11
MOTORLOK
 P 15
MOTORLOK
P17
 
P 19
MOTORLOK
P21
 
fr Mariefred 10.10  11.19 12.47 13.55  14.58  15.23  15.58  16.30
fr Gripsholmsviken x x x x x x x x
fr Hjorthagen x x x x x x x x
fr Marielund x x x x x x x x
fr Jagbacken x x x x x x x x
t  Läggesta Nedre 10.24 11.33 13.01 14.09 15.12 15.42 16.12 16.49
fr Läggesta (Mälartåg) ... 13.27 14.27 t15.27 s15.56 16.27
t Stockholm C ... 14.05 15.05 t16.05 s16.32 17.05

x = tågen stannar vid behov för av- och påstigande , s = går måndagar -fredagar

Läggesta Nedre - Mariefred

 Tågnummer  P 4
MOTORLOK
P 8
MOTORLOK
P 12
MOTORLOK
P 14
 
P 16
MOTORLOK
P 18
 
P 20
MOTORLOK
P 24
 
fr Stockholm C (Mälartåg) 10.55 s11.55 12.55 ... ... 14.55 s15.16 15.55
t Läggesta 11.33 s12.33 13.33 ... ... 15.33 s15.56 16.33
fr Läggesta Nedre  11.50   13.10   14.19  14.41  15.28  15.57  16.37  17.05
fr Jagbacken x x x x x x x x
fr Marielund x x x x x x x x
fr Hjorthagen x x x x x x x x
fr Gripsholmsviken x x x x x x x x
t  Mariefred 12.04 13.24 14.33 14.55 15.43 16.16 16.51 17.20

x = tågen stannar vid behov för av- och påstigande 
s = går måndagar-fredagar

Mariefred - Taxinge Näsby

 Tågnummer  P  1
MOTORLOK
fr Mariefred  10.10 
fr Gripsholmsviken x
fr Hjorthagen x
fr Marielund x
fr Jagbacken x
Läggesta Nedre 10.24
fr Stockholm C (Mälartåg) 08.55
t Läggesta 09.33
fr Läggesta Nedre 10.35
fr Hedlandet x
fr Sjöbygget x
fr Härnön x
t Taxinge Näsby 11.00

x = tågen stannar vid behov för av- och påstigande

Taxinge Näsby - Mariefred 

 Tågnummer  P 4
MOTORLOK
P 14
fr Taxinge Näsby 11.15   14.07
fr Härnön x x
fr Sjöbygget x x
fr Hedlandet x x
t  Läggesta Nedre  11.40  14.32
fr Läggesta (Mälartåg) 12.27 ...
t Stockholm C 13.05 ...
fr Läggesta Nedre 11.50 14.41
fr Jagbacken x x
fr Marielund x x
fr Hjorthagen x x
fr Gripsholmsviken x x
t  Mariefred 12.04 14.55

x = tågen stannar vid behov för av- och påstigande