Blå tidtabell 
2023

Tidtabeller Mariefred - Läggesta Nedre och åter ..
Tågen körs normalt med ånglok, som dock kann ersättas med motorlok vid driftsstörning. Reservation för ändringar.

Mariefred - Läggesta Nedre

 Tågnummer  P 1 P 3
MOTORLOK
P 7 P 11  P 15 P 17
MOTORLOK
P 19 P 21
MOTORLOK
Fr Stockholm (båt) ... .. .. 10.00 .. ... ... ...
t  Mariefreds ångbåtsstation ... ... ... 13.30 ... ... ... ...
fr Mariefreds ångbåtsstation ... ... ... 13.45 ... ... ... ...
fr Mariefred 10.10  11.19 12.47 13.55  14.58  15.23  15.58  16.30
fr Gripsholmsviken x x x x x x x x
fr Hjorthagen x x x x x x x x
fr Marielund x x x x x x x x
fr Jagbacken x x x x x x x x
t  Läggesta Nedre 10.24 11.33 13.01 14.09 15.12 15.42 16.12 16.12
fr Läggesta (Mälartåg) ... ... ... 14.27 t15.27 s15.56 16.25
t Stockholm C ... ... ... 15.05 t16.05 s16.32 17.05

x = tågen stannar vid behov för av- och påstigande
s = söndagar,  t  = ej lördag

Läggesta Nedre - Mariefred

 Tågnummer  P 2
MOTORLOK
P 4 P 8 P 12 P 14
MOTORLOK
P 16 P 18
MOTORLOK
P20 P 24
MOTORLOK
fr Stockholm C (Mälartåg) ... 10.55 11.55 12.55 ... 14.55 t15.16 15.55
t Läggesta ... 11.33 12.33 13.33 ... 15.33 t15.56 16.33
fr Läggesta Nedre 10.37  11.50   13.10   14.19  14.41  15.28  15.57  16.37  17.05
fr Jagbacken x x x x x x x x x
fr Marielund x x x x x x x x x
fr Hjorthagen x x x x x x x x x
fr Gripsholmsviken x x x x x x x x x
t  Mariefred 10.57 12.04 13.24 14.33 14.55 15.43 16.16 16.51 17.20
fr Mariefred ... ... 13.35 ... ... ... ... ... ...
t Mariefreds ångbåtsstation ... ... 13.40 ... ... ... ... ... ...
fr Mariefreds ångbåtsstation (båt) ... ... ... 16.30 16.30 16.30 ... ... ...
t Stockholm ... ... ... 20.00 20.00 20.00 ... ... ...

x = tågen stannar vid behov för av- och påstigande 
t = går måndagar-fredagar