Blå tidtabell 
2023

Tidtabeller Mariefred - Läggesta Nedre och åter .
Tågen körs normalt med ånglok, som dock kann ersättas med motorlok vid driftsstörning. Reservation för ändringar.

Mariefred - Läggesta Nedre

 Tågnummer  P 1 P 3
MOTORLOK
P 7 P 11  P 15 P 17
MOTORLOK
P 19 P 21
MOTORLOK
fr Mariefreds ångbåtsstation ... ... ... 13.45 ... ... ... ...
fr Mariefred 10.10  11.19 12.47 13.55  14.58  15.23  15.58  16.30
fr Gripsholmsviken x x x x x x x x
fr Hjorthagen x x x x x x x x
fr Marielund x x x x x x x x
fr Jagbacken x x x x x x x x
t  Läggesta Nedre 10.24 11.33 13.01 14.09 15.12 15.42 16.12 16.12
fr Läggesta (Mälartåg) ... ... ... 14.27 t15.27 s15.56 16.25
t Stockholm C ... ... ... 15.05 t16.05 s16.32 17.05

x = tågen stannar vid behov för av- och påstigande
s = söndagar,  t  = ej lördag

Läggesta Nedre - Mariefred

 Tågnummer  P 2
MOTORLOK
P 4 P 8 P 12 P 14
MOTORLOK
P 16 P 18
MOTORLOK
P20 P 24
MOTORLOK
fr Stockholm C (Mälartåg) ... 10.55 11.55 12.55 ... 14.55 t15.16 15.55
t Läggesta ... 11.33 12.33 13.33 ... 15.33 t15.56 16.33
fr Läggesta Nedre 10.37  11.50   13.10   14.19  14.41  15.28  15.57  16.37  17.05
fr Jagbacken x x x x x x x x x
fr Marielund x x x x x x x x x
fr Hjorthagen x x x x x x x x x
fr Gripsholmsviken x x x x x x x x x
t  Mariefred 10.57 12.04 13.24 14.33 14.55 15.43 16.16 16.51 17.20

x = tågen stannar vid behov för av- och påstigande 
t = går måndagar-fredagar