Gul tidtabell 
2019

Tidtabeller för Mariefred - Läggesta Nedre och åter, samt Mariefred - Taxinge Näsby och åter.

Mariefred - Läggesta Nedre

 Tågnummer  3
II,III
7
II,III
11
II,III
15
II,III
19
II,III
fr Mariefred 11.00 12.43 13.50 14.55 15.55
fr Marielund x x x x x
t  Läggesta Nedre 11.14 12.57 14.04 15.09 16.09
fr Läggesta (SJ-tåg) ... ... 14.25 ... 16.25
t Stockholm ... ... 15.07 ... 17.12

Läggesta Nedre - Mariefred

 Tågnummer  32
II,III
4
II,III
8
II,III
12
II,III
16
II,III
20
II,III
fr Stockholm ... 10.48 ... 12.48 ... 14.49
fr Läggesta Nedre 11.23 11.41 13.05 14.12 15.25 16.30
fr Marielund x x x x x x
t  Mariefred 11.37 11.55 13.19 14.26 15.39 16.45

Mariefred - Taxinge Näsby

 Tågnummer  1
    II,III
5
II,III
  11 
II,III   
 15
    II,III      
fr Mariefred  10.00 12.25 13.50 14.55
fr Marielund x x x x
t  Läggesta Nedre 10.15 12.39 14.04 15.09
fr Läggesta Nedre 10.25 12.50 14.14 15.20
fr Hedlandet x x x x
t  Taxinge Näsby 10.50 13.15 14.39 15.45

Taxinge Näsby - Mariefred 

 Tågnummer  4
II,III
12
II,III
16
II,III 
 22/20  
II,III
fr Taxinge Näsby 11.05 13.30 14.50 16.00
fr Hedlandet x x x x
t  Läggesta Nedre 11.30 13.55 15.15 16.25
fr Läggesta Nedre 11.41 14.12 15.25 16.30
fr Marielund x x x x
t  Mariefred 11.55 14.26 15.29 16.45