Julmarknad Taxinge  2019

Tidtabeller för Mariefred - Läggesta Nedre och åter, samt Mariefred - Taxinge Näsby och åter.
16 och 23 november 2019
 

Mariefred - Taxinge Näsby

 Tågnummer  1011
II,III
1013
    II,III      
  1015  
II,III
fr Mariefred 10.10 12.35 15.30
fr Marielund x x x
t  Läggesta Nedre 10.26 12.50 15.46
Fr Eskilstuna C (SJ-tåg) 9.59 12.02
Fr Strängnäs (SJ-tåg) 10.15 12.18
t Läggesta  10.24 12.27
fr Läggesta Nedre 10.36 13.00 15.58
fr Hedlandet x x x
t  Taxinge Näsby 11.01 13.25 16.27

Taxinge Näsby - Mariefred 

 Tågnummer  1012
II,III
  1014
II,III
 1016 
II,III
fr Taxinge Näsby 11.10 14.00 16.40
fr Hedlandet x x x
t  Läggesta Nedre 11.35 14.25 17.10
Fr Läggesta (SJ-tåg) 15.28 17.34
t Strängnäs 15.38 17.44
t Eskilstuna C  15.55 18.01
fr Läggesta Nedre 11.41 14.35 17.25
fr Marielund x x x
t  Mariefred 11.55 14.50 17.42

x = uppehåll för av- och påstigande