Ljusblå tidtabell 
2019

Tidtabeller för Mariefred - Läggesta Nedre och åter, samt Mariefred-Taxinge Näsby och åter.

Mariefred - Läggesta Nedre

 Tågnummer  3
II,III
7
II,III
11
II,III
15
II,III
19
II,III
fr Stockholm (båt) ... ... 10.00 ... ...
t Mariefred Ångbåtsstn ... ... 13.30 ... ...
fMariefred ångbåtsstn ... ... 13.35 ... ...
fr Mariefred 11.00 12.43 13.50 14.55 15.55
fr Marielund x x x x x
Läggesta Nedre 11.14 12.57 14.04 15.09 16.09
fr Läggesta (SJ-tåg) ... ... 14.25 ... 16.25
t Flemingsberg ... ... 14.54 ... 16.59

x = behovsuppehåll     

Läggesta Nedre - Mariefred

 Tågnummer  4
II,III
8
II,III
12
II,III
16
II,III
22/20
II,III
fr Flemingsberg 10.59 ... 12.59 ... 15.00
fr Läggesta Nedre 11.41 13.05 14.12 15.25 16.30
fr Marielund x x x x x
t  Mariefred 11.55 13.19 14.26 15.39 16.45
fr Mariefred ... 13.22 ... ... ...
Mariefred ångbåtsstn ... 13.27 ... ... ...
fr Mariefred (båt) ... 13.50 ... 16.30 ...
t Taxinge brygga ... 14.15 ... ... ...
t Stockholm (båt) ... ... ... 20.00

Mariefred - Taxinge Näsby

 Tågnummer  5
II,III
 15    
 II,III      
fr Mariefred 12.25 14.55
fr Marielund x x
t  Läggesta Nedre 12.39 15.09
fr Läggesta Nedre 12.50 15.20
fr Hedlandet x x
t  Taxinge Näsby 13.15 15.45
 fr Taxinge brygga (båt) 15.55 ...
Mariefred (båt) 16.20 ...

Taxinge Näsby - Mariefred 

 Tågnummer  12
II,III
  22 /20 
II,III
 fr Mariefred (båt) ... 13.50
t Taxinge brygga ... 14.15
fr Taxinge Näsby 13.30 16.00
fr Hedlandet x x
t  Läggesta Nedre 13.55 16.25
fr Läggesta Nedre 14.08 16.30
fr Marielund x x
t  Mariefred 14.22 16.45