Mörkblå tidtabell 
2019

Tidtabeller för Mariefred - Läggesta Nedre och åter,  samt Mariefred  - Taxinge Näsby och åter.

Mariefred - Läggesta Nedre

 Tågnummer  3
II,III
7
II,III
11
II,III
15
II,III
19
II,III
23
II,III
fr Stockholm (båt) ... ... 10.00 ... ... ...
t Mariefred Ångbåtsstn ... ... 13.30 ... ... ...
fMariefred ångbåtsstn ... ... 13.35 ... ... ...
fr Mariefred 11.00 12.43 13.50 14.55 15.55 17.15
fr Marielund x x x x x x
Läggesta Nedre 11.14 12.57 14.04 15.09 16.09 17.29
fr Läggesta (SJ-tåg) ... ... 14.25 ... 16.25 ...
t Flemingsberg ... ... 14.54 ... 16.59 ...

x = behovsuppehåll     

Läggesta Nedre - Mariefred

 Tågnummer  4
II,III
8
II,III
12
II,III
16
II,III
22/20
II,III
24
II,III
fr Flemingsberg 10.59 ... 12.59 ... 15.00 17.05
fr Läggesta Nedre 11.41 13.05 14.12 15.25 16.30 17.43
fr Marielund x x x x x x
t  Mariefred 11.55 13.19 14.26 15.39 16.45 17.57
fr Mariefred ... 13.22 ... ... ... ...
Mariefred ångbåtsstn ... 13.27 ... ... ... ...
fr Mariefred (båt) ... 13.50 ... 16.30 ... ...
t Taxinge brygga ... 14.15 ... ... ... ...
t Stockholm (båt) ... ... ... 20.00 ... ...

Mariefred - Taxinge Näsby

 Tågnummer  5
II,III
 15    
 II,III      
fr Mariefred 12.25 14.55
fr Marielund x x
t  Läggesta Nedre 12.39 15.09
fr Läggesta Nedre 12.50 15.20
fr Hedlandet x x
t  Taxinge Näsby 13.15 15.45
 fr Taxinge brygga (båt) 15.55 ...
Mariefred (båt) 16.20 ...

Taxinge Näsby - Mariefred 

 Tågnummer  12
II,III
  22 /20 
II,III
 fr Mariefred (båt) ... 13.50
t Taxinge brygga ... 14.15
fr Taxinge Näsby 13.30 16.00
fr Hedlandet x x
t  Läggesta Nedre 13.55 16.25
fr Läggesta Nedre 14.08 16.30
fr Marielund x x
t  Mariefred 14.22 16.45