Mörkgrön tidtabell 
2019

Tidtabeller för Mariefred - Läggesta Nedre och åter, samt Mariefred-Taxinge Näsby och åter.

Mariefred - Läggesta Nedre

 Tågnummer  3
II,III
7
II,III
11
II,III
15
II,III
19
II,III
23   
II,III   
fr Stockholm (båt) ... ... 10.00 ... ... ...
t Mariefreds Ångbåtsstn 13.30
fMariefred Ångbåtsstn ... ... 13.35 ... ... ...
fr Mariefred 11.00 12.43 13.50 14.55 15.55 17.15
fr Marielund x x x x x x
t  Läggesta Nedre 11.14 12.57 14.04 15.09 16.10 17.29
fr Läggesta (SJ-tåg) ... ... 14.25 ... 16.25 ...
t Stockholm ... ... 15.07 ... 17.12 ...

Läggesta Nedre - Mariefred

 Tågnummer  4
II,III
8
II,III
12
II,III
16
II,III
20
II,III
24   
II,III
 
fr Stockholm 10.48 ... 12.48 ... 14.49 16.53
fr Läggesta Nedre 11.41 13.05 14.12 15.25 16.30 17.40
fr Marielund x x x x x x
t  Mariefred 11.55 13.19 14.26 15.39 16.45 17.54
 fr Mariefred (båt) ... ... ... 16.30 ... ...
t Stockholm ... ... ... 20.00 ... ...