Mörkgrön tidtabell 
2019

Tidtabeller för Mariefred - Läggesta Nedre och åter.

Mariefred - Läggesta Nedre

 Tågnummer  3
II,III
7
II,III
11
II,III
15
II,III
19
II,III
23   
II,III   
fr Stockholm (båt) ... ... 10.00 ... ... ...
t Mariefred Ångbåtsstn ... ... 13.30 ... ... ...
fMariefred ångbåtsstn ... ... 13.35 ... ... ...
fr Mariefred 11.00 12.43 13.50 14.55 15.55 17.15
fr Marielund x x x x x x
t  Läggesta Nedre 11.14 12.57 14.04 15.09 16.10 17.29
t Flemingsbeg ... ... 14.54 ... 16.59 ...

Läggesta Nedre - Mariefred

 Tågnummer  4
II,III
8
II,III
12
II,III
16
II,III
20
II,III
24   
II,III 
fr Flemingsberg 10.59 ... 12.59 ... 15.00 17.05
fr Läggesta Nedre 11.41 13.05 14.12 15.25 16.30 17.40
fr Marielund x x x x x x
t  Mariefred 11.55 13.19 14.26 15.39 16.45 17.54
fr Mariefred (båt) ... ... ... 16.30 ... ...
t Stockholm ... ... ... 20.00 ... ...