Vill du bli aktiv på ÖSlJ?


Vi söker fler som vill tjänstgöra i Trafiken inför 2020
 
Nu är det dags att anmäla sig till säkerhetsutbildning om du vill vara med i trafiken från 2020. Under vintern utbildar vi nya aktiva både teoretiskt och praktiskt i Grundläggandesäkerhetstjänst. Efter avklarad utbildning är man kompetent att tjänstgöra som Bromsare och Växlare på järnvägen mellan Mariefred och Taxinge.
 
Utbildningen bedrivs under två helger våren 2020 i Mariefred, Dels en teoretisk helg och dels en praktisk helg
när snön har töat bort.
 
För att bli bromsare måste du vara fyllda 16 år
och för växlare 18 år.
Vill du senare gå vidare och jobba med tex Ånglok eller Tågklarering måste du ha klarat Grundkursen och jobbat minst en sommar med tågen mellan Mariefred o Taxinge
 
För att anmäla dig kan du kontakta ÖSlJs jernvägsexpedition 0159-21000 eller vår Utbildningssamordnare
Thomas Bäcklund 0723 833391 / utbildning@oslj.nu
 

Bli medlem - mer om medlemsskap. Om föreningen - mer om ÖSlJ som förening