Ånglok vid ÖSlJ

Lok 1, LOTTA

Loket är Orenstein & Koppels nr 6620, tillverkat 1913 och året efter köpt av Statens Jernvägsbyggnader. 1928 såldes det till  Kolsva fältspatgruva, ställdes av 1952, kom till ÖSlJ 1959 och var, under den första tiden på vår bana vid Lina Bruk, det enda loket i drift. Efter 1970 har loket använts endast sporadiskt och ställdes av 1990 på grund av rost i fyrboxens stag. Loket var utlånat till Tekniska museet mellan 1996 och 2009.

Används sällan, på grund av mycket dåliga stagbultar. 

Lok 2, VIRÅ

Motala verkstad byggde Virå och det icke bevarade systerloket Stafsjö år 1901 till Stafsjö Järnväg. 1919 såldes Virå till Björkåsens gruvor i Nordnorge, där det användes fram till 1950-talet. 1965 övertogs det av ÖSlJ. 1939 fick loket ny ångpanna och efter en grundlig uppsnyggning sattes det i trafik vid ÖSlJ 1967. Därefter har det genomgått en serie mindre revisioner. Problem med fyrboxen ledde till att en ny beställdes från en engelsk tillverkare. Våren 2014 sattes Virå åter in i trafik.

Används i begränsad trafik i väntan på revision av maskineriet.

LESSEBO

Tillverkad av Munktell, 1891
Det levererades till KLJ 1891 som KLJ 2. 1948 såldes det till Munkedals Järnväg, 1955 till Järnvägsmuseum, där det efter uppsnyggning visades från 1970. Sedan 2003 disponerar ÖSlJ loket.

Ej i drift. 

Lok 3, DYLTA

Dylta är ett medeltungt industrilok byggt av Orenstein & Koppel någon gång under första världskriget. Det användes vid kalkbruk i Sala och i Jämtland, från 1946 vid Dylta bruk i Närke. Under 1950-talet var det ofta avställt, och efter besiktning kom det till ÖSlJ i Lina 1960, där det användes flitigt som trafiklok. 1950 renoverades panna och fyrbox. Vid ÖSlJ förlängdes ramen, Dylta fick en bakre löpaxel och större kolförråd. Ångpannan uppvisar numera åldersproblem.

Ej i drift. 

Lok 4, K.M. NELSSON

Loket är Motala verkstads första överhettade lok för 600-bana  och levererades till NAEJ (Nättraby-Alnaryd-Elmeboda Järnväg) 1914. Loket blev sålt 1946 till Aspa bruk och kom till ÖSlJ 1967. Där genomgick det stor revision 1972-75, omtubades och fick fyrboxen reparerad i slutet av 1970-talet. Därefter har det gått minst 30 trafiksäsonger och är forfarande trafikdugligt, dock planeras en reparation av fyrboxen och omtubning.   

Ej i drift. En större revision planeras starta hösten 2020. 

Lok 5, HAMRA

Separator AB, Tumba, köpte Hamra från Orenstein & Koppel år 1902. Efter banans nedläggning 1947 såldes det till Ars kalkbrott på Gotland där det användes i ca. tio år. 1961 övertogs Hamra av ÖSlJ, renoverades under mycket primitiva förhållanden och sattes i trafik 1964. Efter några år fortsatte renoveringen och Hamra användes mycket i trafik, men 1975 dömdes pannan ut. Alfa Laval bekostade pannbyte och samtidigt fortsatte den långsiktiga helrenoveringen. Från 1985 har loket använts flitigt i trafik. 

2019 avslutades en större revision på lokets maskineri, och det har sedan dess använts mycket ofta. 

Lok 6, CHRISTINA HJELM

Detta lok byggdes av Hanomag för polska statsbanorna år 1923 och användes där långt in på 1970-talet. Det kom som donation till ÖSlJ 1977 och fick namnet Christina Hjelm. Loket var direkt i trafikdugligt skick, men togs ur trafik 1984 för helrevision, som är påbörjad med revision av lokramen men av resursskäl ej fullföljd.

Loket är sedan 2019 sålt till Frankfurter Feldbahnmuseum, klicka här för mer information.

Lok 7, HELGENÄS

Helgenäs byggdes av Hudswell, Clarke & Co 1889 åt Eds bruk, Västervik. Det ställdes av på 1930-talet och skänktes till ÖSlJ 1965. Efter omfattande upprustning användes Helgenäs från 1970, främst för allmänhetens körning.

Ej i drift. Loket är sedan 2000 avställt för pannbyte. En revision av loket är planerad att starta inom några år. 

Lok 8, EMSFORS

Emsfors är ett så kallat krigslok eller brigadlok, som levererades i över 2 500 exemplar av tyska tillverkare att användas under första världskriget. Det tillverkades av Hartmann och köptes omkring 1920 av Emsfors bruk, där det användes tillll 1952. 1969 kom Emsfors som gåva till ÖSlJ och sattes i trafik året efter. Successivt har maskineriet renoverats och loket har därefter använts allsidigt.

Lokets panna genomgår just nu en omtubning. 

Lok 9, NIAN

Detta lok levererades 1915 till JGJ, tillverkat av Motala Verkstad. 1935 såldes det till Aspa bruk. 1963 kom det till Skärstads hembygdsförening som del i ett museum. 2005 slöts ett 10-årigt avtal mellan denna förening och ÖSlJ om ett långsikigt samarbete, och loket finns nu i Mariefred. Avtalet har nyligen förlängts med ytterligare tio år. 2006 påbörjades en upprustning av loket, och det togs i trafik 2009.

Rustades upp vintern 2019/2020, och används i stor utsträckning i trafiken. 

Lok 10, AVESTA

Avesta  är ett industrilok tillverkat 1923 av Orenstein & Koppel för Domänverkets skogsbanor. Fram till 1937 drog det timmertåg i Avesta, från 1945 användes det i Avesta järnverk. 1954 övertog loket pannan från ett systerlok, när det senare ställdes av. 1986 fick ÖSlJ det för disposition tills vidare och det togs trafik 1989, mest som växellok och för extratåg. Loket har nyligen kommit i trafik efter renovering, bl.a. nya tuber i pannan.

Trafikdugligt, men används sällan mer än till extratåg.