Motorlok vid ÖSlJ

Lok 12, GREFVEN

Tillverkad 1931 av Orenstein & Koppel.

Ej i drift.

Lok nr 13, MUNKEN

Munken är ett diesellok tillverkat 1936 för MJ av Sala Maskinfabrik under namnet Torno. Det fick nr 4 vid MJ och användes för växling i hamnen. 1965 skänktes det till ÖSlJ, användes där i växlingstjänst några år, renoverades och togs åter i drift 1997.

Ej i drift.

Lok nr 15, GARPEN

1915 byggde Garphytte bruk om sin industribana för lokdrift och köpte ett ackumulatorlok från ASEA. Där fanns det kvar till 1965 och togs sedan över av Svenska Spårvägssällskapet, och tre år senare av ÖSlJ. Där har det använts som växellok. Korgen är nybyggd med något ändrade mått, ackumulatorerna är bytta men är nu i mycket dåligt skick. 

Används mycket sällan eftersom det krävs nya ackumulatorer.

Lok nr 16, ASPA

Aspa bruk köpte år 1923 motorloket Aspa från Deutz för sin skogsbana. 1948 fick det ny motor och användes till slutet av 1960-talet, de sista åren för växling. 1970 övertogs Aspa av ÖSlJ som använde det i tjänste- och arbetståg. Mellan 1974 och -84 renoverades motorn, växellådan byttes, och motorrum och hytt byggdes om. Därefter används loket i extratåg, för tung växling och vid banarbete, någon gång också i ordinarie trafik.

Lok 17, STORVIK

Tillverkad 1954 av Jenbacher Werke. 

Ej i drift.

Lok 18, PYRET

Ursprungligen ett gruvlok. Tillverkad 1972 av AGV.

Används som växellok vid verkstaden i Mariefred. 

Lok 19, VÄRTAN

Tillverkad 1968 av Kalmar Verkstads Aktiebolag.

Används som växellok i Läggesta.

Lok 20, SURAHAMMAR

Tillverkad 1935, Slip-Naxos.

Nyligen renoverad, och används sedan 2020 i drift. 

Lok 21, GAIVORON

Tillverkad 1974 i dåvarande Sovjetunionen av Maskinfabriken i Kambarka, KMZ. Loket användes huvudsakligen i växlingstjänst vid järnvägsverkstaden i Gaivoron, Ukraina. Ursprunglig spårvidd 750 mm, ombyggt till 600 mm år 2010-2011 i Estland på uppdrag av ÖSlJ. Vid ombyggnationen byttes dessutom originalmotorn ut och hytten ersattes av en ny där ÖSlJ konstruerat inredning och instrumentering.

Används som primärt motorlok vid tung tågdragning, både person- och banarbetståg.