MUSEIBANANS DAG 25 SEPTEMBER 2021
Tidtabeller med grafer finns nu klara.

S/S Ejdern kommer att gå mellan Mariefred och Taxinge brygga. Restid 30 min.
Avg. från Mariefred kl 11.15 & 14.05  Avg. från Taxinge kl 12.00 & 15.00
Info om biljetter mm 

Hos ÖSlJ kan du inte förköpa/boka biljetter utan dessa köper du på någon av stationerna i Mariefred eller Läggesta Nedre. Endast kortbetalning. 
Betalning till konduktören sker endast med Swish.

Läs alltid på hemsidan innan du gör din resa. Ändringar kan ske med kort varsel. 
 

Sidan uppdaterad 2021-09-16

På ÖSlJ kan du göra en historisk resa med äkta ångtåg som är mer än 100 år gamla. Vi kör mellan Mariefred (med Gripsholms slott), via Läggesta till Taxinge. Du når oss lätt med både bil och kollektivtrafik, vi har anslutning med SJ-tåg i Läggesta.

ÖSlJ Trafik idag

Någonting är fel, vi återgärdar så snabbt som möjligt.

AKTUELLT
 

Ägna en hel dag åt järnvägen eller kombinera järnvägsresan med några av de intressanta besöksmål som finns kring järnvägen. Det finns två populära rundturer, Slott & Ånga (Lilla rund-turen) mellan Mariefred och Taxinge samt Mariefredsrundturen mellan Stockholm och Mariefred. Under 2021 se dock ovan.
På vår station i Mariefred finns Café & butik samt en järnvägshistorisk utställning. Tidtabeller, priser och annan info hittar du i menyerna ovan.

Våra vagnar och nästan alla lok har en gång i tiden gått i trafik på någon av de sju svenska smalspårsjärnvägarna med spårvidd 600 mm, som hade persontrafik. Dessa har renoverats av de ideellt arbetande medlemmarna i museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg.

Karta över Östra Södermanlands Järnväg   ♦   klicka för att förstora!
Ångfartyget Mariefreds färdväg mellan Mariefred och Taxinge är markerad.

VIKTIGT MED ANLEDNING AV 
CORONAPANDEMIN

 
Anvisningar för våra passagerare är anslagna vid våra stationer. För allas säkerhet ber vi er ta del av dessa och följa dem. Vid osäkerhet om vad som gäller, fråga vår personal.

Stöd KM Nelssons renovering.

Skicka ditt bidrag till SWISH 123 442 10 95.

Gåva via Bangiro.

Skicka din gåva via bangiro: 301-1012, märk gåva och valfri text. 

Restaureringen av byggnadsminnet Taxinge-Näsby stationshus sommaren 2019 är bl.a. finansierad med EU-medel från landsbyggdsprogrammet 2014-2020. Museiföreningen framför ett varmt tack till Länsstyrelsen Stockholms län för givna ekonomiska bidrag som möjliggjort denna angelägna byggnadsvårdsinsats. 

Styrelsen för ÖSlJ

Nyheter från bloggen, evenamang, foton m m.

Nyhetsblogg och fördjupande info