Välkommen till 2024 års trafik. Tidtabeller finns nu på vår hemsida under"TIDER2024"
-------------------
25 och 26 maj sker banarbete vid infarten till Läggesta Nedre. Tågen kommer därför endast att gå Mariefred - Marielund. Särskil tidbell kommer att gälla.
-----------------
ÅNGANS DAG 1JUNI

Linjetidtabeller och grafiska tidtabeller finns nu under fliken ÅNGANS DAG
------------------
ÖSlJ-nytt försenad.
Pga av störningar i produktionen är nr 1 försenad och beräknas  skickas ut som dubbelnummer (1&2) i augusti.

-------------------


Sidan uppdaterad 2024-05-24

 

På ÖSlJ kan du göra en historisk resa med äkta ångtåg som är mer än 100 år gamla. Vi kör från Mariefred (med Gripsholms slott), via Läggesta till Taxinge-Näsby. Du når oss lätt med både bil och kollektivtrafik, vi har anslutning med Mälar-tåg i Läggesta.

ÖSlJ Trafik idag

Någonting är fel, vi återgärdar så snabbt som möjligt.

Ägna en hel dag åt järnvägen eller kombinera järnvägsresan med några av de intressanta besöksmål som finns kring järnvägen. Det finns en populär rundtur, Slott & Ånga (Lilla rund-turen) mellan Mariefred och Taxinge.
På vår station i Mariefred finns Café & butik samt en järnvägshistorisk utställning. Tidtabeller, priser och annan info hittar du i menyerna ovan.

Våra vagnar och nästan alla lok har en gång i tiden gått i trafik på någon av de sju svenska smalspårsjärnvägarna med spårvidd 600 mm, som hade persontrafik. Dessa har renoverats av de ideellt arbetande medlemmarna i museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg.

Karta över Östra Södermanlands Järnväg   ♦   klicka för att förstora!
Ångfartyget Mariefreds färdväg mellan Mariefred och Taxinge är markerad.

Stöd KM Nelssons renovering.

Skicka ditt bidrag till SWISH 123 442 10 95.

Gåva via Bankgiro.

Skicka din gåva via bankgiro: 301-1012, märk gåva och valfri text. 

Nyheter från bloggen, evenamang, foton m m.

Nyhetsblogg och fördjupande info

Restaureringen av byggnadsminnet Taxinge-Näsby stationshus sommaren 2019 är bl.a. finansierad med EU-medel från landsbyggdsprogrammet 2014-2020. Museiföreningen framför ett varmt tack till Länsstyrelsen Stockholms län för givna ekonomiska bidrag som möjliggjort denna angelägna byggnadsvårdsinsats. 

Styrelsen för ÖSlJ

Museiföreningen framför ett varmt tack till Sparbanksstiftelsen Rekarne för givna ekonomiska bidrag, som möjliggör angelägna kulturvårdande insatser

Museiföreningen vill tacka Riksantikvarieämbetet  för givna ekonomiska bidrag, som möjliggör att föreningen kan genomföra  viktiga kulturvårdande insatser på vårt kultur historiska lok och vagnar.

Museiföreningen framför ett varmt tack till  STIFTELSEN KONUNG GUSTAF VI ADOLFS FOND FÖR SVENSK KULTUR för det renoveringsbidrag som tilldelats loket KM Nelsson ångpanna.
Beslutet