HFJ 31

Denna motorvagn kommer från Hällefors-Fredriksbergs Järnväg, som hade spårvidden 802 mm. 1937 monterades där en sedan tidigare förlängd Volvodroska på ett kraftigt järnvägsunderrede. Motorvagnen användes sedan i söndagståg till 1954, därefter som tjänstefordon till 1970. Två år senare skänktes den till ÖSlJ och byggdes om till 600 mm spårvidd. 1978 försågs vagnen med en vändplatta undertill. 1990 togs den åter i bruk efter grundlig upprustning, men trots  Drivlina och bromsar är dock original.