HFJ 31

Denna motorvagn kommer från Hällefors-Fredriksbergs Järnväg, som hade spårvidden 802 mm. 1937 montera-des där en sedan tidigare förlängd Volvodroska på ett kraftigt järnvägsunderrede. Motorvagnen användes sedan i söndagståg till 1954, därefter som tjänstefordon till 1970. Två år senare skänktes den till ÖSlJ och bygg-des om till 600 mm spårvidd. 1978 fick vagnen en vänd-platta, 1990 togs den åter i bruk efter grundlig upprust-ning. Drivlina och broms är dock original.