Godsvagnar vid ÖSlJ

AOJ G 3

Denna vagn byggdes 1907 av Oren-stein & Koppel. 1934 såldes under-redet till MJ och kom 1960 till ÖSlJ. Där rekonstruerades korgen med sitt konduktörsutrymme. Vagnen har varit trafikduglig från 1963, men behöver ställas av för revision

AOJ NN 27

Vagnen byggdes 1921 av Svenska Maskinverken, såldes 1935 till MJ och kom till ÖSlJ 1965. Efter renovering är den sedan 1977

AOJ NN 24

Vagnen byggdes 1916 av Södertelge Verkstäder, såldes 1934 till Emsfors bruk och sedan vidare till privata sam-lare. Den kom till ÖSlJ 2012 och kom i trafik efter renovering 2017.

HRRJ I 43

Vagnen byggdes av Råå Mekaniska Verkstad 1902 och såldes någon gång efter 1910 till Ohs Bruk, där den byggdes om till godsfinka. 1961 kom den till ÖSlJ i dåligt skick, och sattes i trafik 2007 efter renovering samt rekonstruktion av vagnskorgen.

HRRJ IN 66

Vagnen byggdes 1904 av Helsingborgs Mekaniska Verkstad, såldes till AOJ 1907 och därifrån till Ems-fors bruk 1934. Den kom till ÖSlJ 1969, renoverades och sattes i trafik 2001

HRRJ IN 80

Vagnen byggdes av Råå Mekaniska Verkstad 1905 och är likadan som IN 66. Den såldes till AOJ 1907 och vidare till Emsfors bruk 1934. Den kom till ÖSlJ 1961, renoverades 1968 och igen 2003.

JGJ DFo 27

JGJ:s postvagn bygg-des av VABIS 1894, ändrades 1922 till godsvagn med konduktörskupé och såldes 1936 till Aspa bruk. Underredet kom till ÖSlJ 1970, vagnskorgen med in-redning har rekonstruerats och vagnen sattes i trafik 2015

JGJ No 42

Denna vagns under-rede är likadant som CNo 41, men nummer 41 är renoverad som sommarvagn. No 42 byggdes av Södertälje Verkstäder 1907, och har ägts både av Stafsjö J och Eds Bruk innan den kom till ÖSlJ 1973. Den är inte trafikduglig 2015 och visas nu som ren flakvagn, vilket inte förekom på JGJ. JGJ hade nära sjuttio vagnar av denna typ och vi har bara ”symaskins-vagnen” CNo 41 och NNo 51 bevarad i trafikdugligt skick som godsvagn

JGJ No 51

No 51 byggdes 1893 av VABIS liksom orenoverade syskonvagnen No 56. 1935 såldes den till Eds bruk och kom till ÖSlJ år 1973.

JGJ IKN 101 och 106

JGJ hade bara sex tvåaxliga gods-vagnar, alla byggda av VABIS och sålda 1936 till Eds Bruk. Tre av dessa är be-varade hos ÖSlJ, två av dem är trafik-dugliga, en används som tjänstevagn (ÖSlJ 909). IKN 101 har renoverats 1978 och 1990-94. Vi visar den som ren flakvagn.

Denna vagn är likadan som IKN 101,  liksom den byggd av VABIS, såld till Eds Bruk 1935 och renoverad (1978 och 1990-93). IKN 106 har broms och visas på ÖSlJ med trälämmar.

K-vagnarna vid KLJ

KLJ hade 24 vagnar littera K av samma typ, med hylsor för stolpar och svängel för transport av långt timmer på två sammankopplade vagnar. ÖSlJ har tolv av dessa, varav sex är trafikdugliga. Nr 1-14 tillverkades 1888 av Decauville, de med högre nummer av Skede Mekaniska Verkstad år 1892. Utöver ÖSlJ:s tolv finns ytterligare sex av dessa gamla vagnar bevarade.

KLJ K 1 och 2

KLJ K 1 såldes 1948 till Eds Bruk och 1970 till Sollentuna Enskilda Järnväg. ÖSlJ övertog den 1996 och satte den i trafik 1998 efter renovering. Den har svängel

KLJ K 2  såldes 1948 till Eds Bruk och kom till ÖSlJ 1968. Efter renovering sattes den i trafik 1976. Den har stolpar

KLJ K 7

Vagnen såldes 1948 till Eds Bruk och 1970 till Sollentuna Enskilda Järnväg. ÖSlJ övertog den 1996 och satte den i trafik 1999 efter renovering. Den har stolpar.

KLJ K 10 och 14

KLJ K 10 såldes 1948 till Eds Bruk och kom till ÖSlJ 1968. Efter renovering sattes den i trafik 1976. Den har stolpar

KLJ K 14 såldes 1948 till Eds Bruk och kom till ÖSlJ 1973. Först användes den som vedförråd med provisorisk vagnskorg. Efter renovering sattes den i trafik 1976

KLJ K 17

Vagnen såldes 1948 till Eds Bruk och kom till ÖSlJ 1970. Efter renovering sattes den i trafik 1972, och fick broms 2004. Den har stolpar

KLJ G 29

Denna vagnskorg byggdes i Kosta 1936 och kom till ÖSlJ redan 1959. Den renoverades 1967 och är sedan dess i trafik.

KLJ G 30

Korgen till denna vagn byggdes i Kosta 1942 och användes som kiosk efter KLJ:s nedläggning. Vagnen kom till ÖSlJ 1988, fick nytt underrede och togs i trafik 1994

KLJ G 63

Denna vagnskorg byggdes i Kosta 1936, användes i många år som redskapsbod i Kosta och skänktes till ÖSlJ 2003. Korgen renoverades 2009, sattes på KLJ-underrede nr 64 och är sedan dess i trafik

KLJ NNo 126

Denna vagn var ursprungligen täckt och byggdes sannolikt av Dolberg 1893. Den byggdes om och fick nummer 60 år 1937, och kom till ÖSlJ utan korg 1968. Där renoverades den som flakvagn littera NNo.

MJ Qo 58

Denna tankvagn byggdes av Norbergs Mekaniska Verkstad 1946. Den kom utan boggier till ÖSlJ 1965, har renoverats med nya boggier och är sedan dess i trafik

NAÄJ KN 45

Denna vagn är likadan som KN 29 men tillverkad 1905 av Kosta Mekan-iska Verkstad. Också den såldes till Ättikfabriken i Perstorp 1946 och kom till ÖSlJ 1960. Vi har renoverat den två gånger, 1964 och 2000. Den är trafikduglig även 2030 med löpande underhåll. KN 45 är den enda bevarade kostabyggda vagnen av denna typ och behövs i ett blandat tågsätt från NAÄJ.
 

NAÄJ IN 47

Karlstads Mekaniska verkstads filial i Kristinehamn byggde denna vagn, år 1909. Den såldes till Aspa Bruk 1946 och kom till ÖSlJ 1970. 1988 renoverades den.och är sedan dess trafikduglig.

NAÄJ KN 62

1910 levererade VABIS denna vagn till NAÄJ. Liksom många andra godsvagnar såldes den 1946, till Aspa Bruk. Den renoverades 1998

NAÄJ L 64 och L68

Båda dessa träkolsvagnar levererades 1912 från Landskrona Gjuteri och Mekaniska Verkstad. Korgen skars ned 1940 vid NAÄJ och såldes till Perstorp 1946 .NAÄJ L 64 kom till ÖSlJ 1950, korgen rekonstruerades 1988 och renoverades 2015. NAÄJ L  68  kom till ÖSlJ 1970 och korgen rekonstruerades 1983.

NAÄJ I 70 och I 73

NAÄK I 70
NAÄK I 70

NAÄJ  I 70  levererades som littera KN3 år 1912 från Landskrona Gjuteri och Mekaniska Verkstad .Denfirck  en korg avsedd för grustransporter när NAÄJ slutade med persontrafik.  Den såldes 1946 till Aspa Bruk kom till ÖSlJ 1960, renoverades 1987 och igen 2004 i utförande som grusvagn.

NAÄJ I 73  som littera KN3 år 1912 från Landskrona Gjuteri och Mekaniska Verkstad och fick en korg avsedd för grustransporter när NAÄJ slutade med persontrafik. Den såldes 1946 till Aspa Bruk, kom till ÖSlJ 1970, renoverades 1987.

NAÄJ KN3 72

Även denna vagn levererades 1912 från Landskrona Gjuteri och Mekaniska Verkstad och såldes till Aspa Bruk 1946. Den kom till ÖSlJ 1970 och renoverades 1990

Stafsjö J A 50 och A 62

Orenstein & Koppel levererade dessa vagnar 1914 respektive 1925. De är avsedda att gå i par, lastade med långa timmerstockar. 1939 såldes de till Ättiksfabriken i Perstorp och kom därifrån till ÖSlJ. Bägge renoverades 1980

Stafsjö J G 20

Stafsjö Mekaniska Verkstad (Stafsjö Bruk) byggde denna vagn 1902 som littera U, alltså en öppen godsvagn med stolpar, avsedd för virkestrans-porter. 1905 byggdes den om till godsfinka. Den såldes 1939 till Eds Bruk, där underredet användes som öppen godsvagn. Korgen hamnade hos en skrothand-lare. 1968 kom delarna till ÖSlJ och renoverades 1977. Den förblir trafikduglig även 2030 med löpande under-håll och utbyte av rötskadat virke. G 20 är den enda bevarade godsfinkan från Stafsjö J och behövs i ett blandat tågsätt från Stafsjö J.

Stafsjö J U 21 OCH u 24

Stafsjö U 24

Stafsjö J U 21 byggdes av Stafsjö Mekaniska Verk-stad 1902. 1939 såldes den till Ättiksfabriken i Perstorp och kom till ÖSlJ 1962. Där renoverades den 1989
 
Stafsjö J U 24 1 byggdes av Stafsjö Mekaniska Verk-stad 1902. 1939 såldes den till Ättik-fabriken i Perstorp och kom till ÖSlJ 1962. Där renoverades den 1978