Bli medlem i ÖSlJ

Som medlem i Museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg (ÖSlJ) får du resa gratis med  våra ordinarie tåg i mån av plats. Vissa undantag förekommer vilka medelas på hemsidan. Du får tidningen ÖSlJ-nytt fyra gånger om året. Tidningen innehåller artiklar om vad som händer på ÖSlJ, aktuella frågor och tekniska och historiska artiklar om järnvägar, huvudsakligen ämnen som är relevanta för svenska 600- banor. Du har också möjlighet att delta aktivt i verksamheten, se nedan.

 
Det finns olika former av medlemskap, se rutan till höger.

Anmälan
Sätt in beloppet på bankgiro 301-1012 
Skriv namn, adress på samtliga medlemmar. Vänligen TEXTA.
Skriv även e-postadressen till huvudmedlemmen.

Vid frågor kontaktar du info@oslj.nu eller ÖSlJ Box 53, 647 22 Mariefred
Vill du bli aktiv medlem hör du av dig till följande mejl:  nyaktiv@oslj.nu

Medlemsavgifter 2024
 

Enskild medlem 400:-/år
+ hel familjemedlem 200:-/år
+ halv familjemedlem
6-16 år
100:-/år
Juridisk person (företag) 4500:-/år
Ständig medlem (livsvarigt) 4000:-
Enskild medlem utanför Sverige 500:-

 
För familjemedlem gäller att en person betalar full avgift, övriga betalar en mindre avgift samt att samtliga har samma adress (markerat med + ovan)

Aktiv medlem

Hos ÖSlJ finns en arbetsuppgift inom varje intresseområde.

Järnvägsdrift är en mångsidig verksamhet och hos ÖSlJ finns det möjlighet att arbeta med många intressanta saker tillsammans med likasinnade. Är du intresserad av trafiktjänst och har fyllt 18 år kan du börja som bromsare, växlare eller biljettförsäljare. Som bromsare redan från 16 år. Med vidareutbildning i föreningens regi finns det sedan möjlighet att avancera till tågbefälhavare (konduktör med säkerhetsansvar) och till tågklarerare (stins).

Från bromsare till lokförare

På ånglokssidan börjar man efter bl.a. avklarad
bromsarkurs som eldarelev under förarens
överinseende för att sedan bli fullärd eldare och
slutligen lokförare. Man kan också utbilda sig till
motorloksförare. Trafikutbildningen äger vanligen rum på våren och under trafiksäsongen kan man sedan arbeta
i trafiken.

Banarbete utförs med fördel under sommarhalvåret men vinterjobb finns också. När trafiksäsongen är över blir det fart på verkstadsarbetet. Underhåll av lok och vagnar är viktiga
uppgifter och olika renoveringsprojekt är alltid i gång i våra verkstäder.

Inte bara ånglok...

Järnvägsverksamheten innehåller också arbete
med försäljning i café och souvenirbod, alla slags sysslor inom fastighetsunderhåll, uppgifter inom marknadsföring och reklam och även tunga bitar som ekonomi och redovisning.
Det finns något för var och en! Och gemensamt för alla är att det är intressanta jobb med trevliga kamrater med den idylliska Mariefredsmiljön som utgångspunkt.

Om du är eller tänker bli medlem i ÖSlJ och känner att det  skulle vara utvecklande att börja som aktiv, tveka inte utan anmäl dig så tar vi kontakt!

Så går det till i Mariefred

ÖSlJ har ett personalhus i Mariefred med utrymmen för dusch och omklädning för både damer och herrar och kökslokaler med utrustning för självhushåll. I ett grannhus 
disponerar vi lokaler för övernattning. I stationshuset finns sällskapsrum med bibliotek och videotek.

Museibanan ÖSlJ liknar en fullstor järnväg i säkerhets-avseende. Trafiken körs efter bestämmelser som fastställts av den statliga Transportstyrelsen. All personal i trafiktjänst,
utom biljettförsäljare, måste därför genomgå en hälsokontroll.

När man är ny som aktiv får man lov att ta det varligt och bekanta sig med en sak i taget. Vi hanterar värdefull historisk materiel och det kan finnas risk att skada sig om man är ovan eller obekant med de rutiner som gäller. Därför kan man inte som ny aktiv räkna med att genast får göra alla slags jobb utan man får ha tålamod och avancera till mera krävande uppgifter
genom utbildning och vunna erfarenheter.

I takt med att man blir mer och mer bekant med arbetsmiljö och materiel ökar möjligheterna. Aktiva medlemmar kallas till personalmöten och olika genomgångar och får regelbundet 
särskild intern information, Tekniska och Administrativa Meddelanden (TAM).