Personvagnar vid ÖSlJ

Kort om littera på personvagnar:
A, B och C innebär personvagn med första, andra, respektive tredje klass sittplatser. 
D innebär att vagnen har ett postutrymme.
F innebär att vagnen har ett utrymme för resgods.
o innebär att vagnen är en boggivagn.

AOJ Co 1

Denna vagn byggdes 1898 av Decauville som HRRJ Co 8 och kom till AOJ 1907. 1935 såldes den igen och blev MJ Co 52. När MJ lades ned 1955 blev den sommarstuga. 1964 kom den till ÖSlJ och rekonstruerades 1969 som AOJ-vagn. Därefter har den används i trafiken och löpande underhållits.

HRRJ Coö 6

Helsingborgs Mekaniska Verkstad byggde 1891 denna vagn med Decauvilles sommarvagnar som förebild. Den såldes 1909 till Råå Mekaniska Verkstad. Endast boggierna är original, resten är rekonstruerat vid ÖSlJ. Där sattes den i trafik 1971 och har använts sedan dess.

HRRJ CFo 7

Denna vagn är syskon till AOJ Co 1, byggd av Decauville 1898 och såld till AoJ 1907. Där byggdes den om, såldes vidare till MJ 1935 och blev senare sommarstuga. 1960 kom den till ÖSlJ, rekonstruerades som HRRJ-vagn och används fortfarande i trafik.

JGJ Co 2

VABIS i Södertälje byggde denna vagn 1893. 1935 såldes vagnskorgen som sommarstuga, och den kom till ÖSlJ 1977. Där rustades den upp och fick underrede från JGJ Co 5. Sedan 1995 är den i trafik med löpande underhåll.
Vagnen är en av de första svensktillverkade person-vagnarna av den typ som VABIS utvecklade och som blev den vanligaste vid de svenska 600-banorna

JGJ Co 11

Kosta Gjuteri och Verkstad byggde ursprungligen denna vagn åt HRRJ som sommarvagn efter Decauville-förebild, men den fick snart fönster längs hela lång-sidorna. 1908 kom den till JGJ och byggdes om i flera omgångar, bland annat för att användas tillsammans med JGJ:s motorvagnar (jämför den bevarade men inte upprustade syskonvagnen HRRJ Co 15). 1935 såldes den till Aspa bruk och därifrån till ÖSlJ 1959 där den tidigt sattes i trafik. Efter viss upprustning används den fort-farande.

JGJ CNo 41

Denna sommarvagn användes även som godsvagn, bland annat för transport av Husqvarnas symaskiner. Den är byggd 1907 av Södertälje Verkstäder. Sommartid användes den i JGJ:s utflyktståg. Korgen rekonstruerades vid ÖSlJ, underredet är original. Den har använts i trafik-en sedan ÖSlJ:s tid vid Lina tegelbruk och är fortfarande i trafik med löpande underhåll.

KLJ BCo 103

Denna vagn är av decauvilletyp, men tillverkades av det tyska företaget R. Dolberg 1893. Ursprungligen hade den en resgodsavdelning, som 1905 byggdes om till damkupé. 1917 byttes den utvändiga plåtbeklädnaden mot träpanel. Efter 1931 var den avställd, och överlämnades till Järnvägsmuseum 1948. 1949 kom den till ÖSlJ och renoverades 1971, då den åter fick utvändig plåt-klädsel. Sedan dess har den använts i ÖSlJ:s trafik med löpande underhåll

MJ Co 1

VABIS AB byggde denna vagn 1894. Grundkonstruktionen är den vanliga svenska typen, men denna vagn är tre m kortare än standard. En tid hade den postkupé och 1930 byttes den utvändiga plåtklädseln mot träpanel. Mellan 1956 och -59 var den sommarstuga och kom sedan till ÖSlJ där den sattes i trafik. Sedan dess har inredningen renoverats och vagnen har fått tillbaka sin plåtklädsel. Därefter används den åter i trafiken.

MJ CIo 21

VABIS byggde även denna vagn, ursprungligen som en i en serie gods-vagnar littera Io 51. Mellan 1906 och -35 fick den sommartid en öppen personvagnskorg med gavelväggar, tak och längsgående bänkar. Underredet kom till ÖSlJ 1965, korgen är en rekonstruktion. Den är trafikduglig men för närvarande utlånad till museiföreningen Munkedals Jernväg.

NAÄJ BCo 3

Kosta Gjuteri och Mekaniska Verkstad byggde denna vagn, ursprungligen som en ren Co 3, år 1907. 1933 blev dess damkupé i stället andra klass. Samtidigt byttes den utvändiga plåtbeklädnaden till masonit. När NAÄJ lades ned såldes vagnen till Aspa bruk som personallokal. ÖSlJ övertog den år 1962. Där återställdes plåtbeklädnaden och andra senare ändringar. Därtill fick den broms även på den andra boggin. Sedan dess används vagnen i trafik med löpande underhåll.

NAÄJ BCo 4

Denna vagn levererades av VABIS till NAÄJ år 1910 och blev den sista nytillverkade personvagnen till en svensk 600-bana. Den skiljer sig från övriga vagnar av den svenska standardtypen genom sitt högvälvda tak och sin fönsterindelning. Mellan 1939 och 1971 användes den som sommarstuga, därefter kom den till ÖSlJ. Under-redet är nytillverkat av ÖSlJ och korgen är kraftigt renoverad. Vagnen används i vår ordinarie trafik med löpande underhåll.

Stafsjö J BCo 2

VABIS byggde denna vagn av svensk standardtyp 1902. Den användes utan ombyggnader och såldes till Eds Cellulosa AB 1939. Där blev vagnskorgen till redskaps-bod medan underredet användes som godsvagn. ÖSlJ övertog delarna 1966, lät renovera vagnen och använder den sedan dess i trafik med löpande underhåll.

Stafsjö BCo 3

Även denna stafsjövagn är av svensk standardtyp, men byggd av Kosta Gjuteri och Mekaniska Verkstad 1903. Den ställdes av 1933 och underredet såldes 1939 till Eds Cellulosa AB, där det kortades av. Vagnskorgen sågades upp och den ena halvan försvann. ÖSlJ  övertog delarna 1969 och vagnen rekonstruerades, delvis i ÖSlJ:s verk-stad, delvis i extern verkstad på mycket förmånliga villkor. Den blev färdig 2007.

ÖSlJ CN 81
.

NAÄJ:s godsvagn med ursprungligt littera KN 3 och nr 60, vid ÖSlJ utrustad med tak och bänkar, använd som musikvagn och för personalens raster.

ÖSlJ Ao 82 Kungavagnen

Kungavagnen är ett nybygge från 1987, med KLJ 103 som förebild. Korgen är byggd av Bröderna Fredrikssons Snickeriverkstad, underredet av Åkers Verkstad, medan boggierna renoverades vid ÖSlJ. Kungavagnen repre-senterar bara sig själv, men är på så sätt unik.