Behovet
Behovet att kunna förvara vårt historiska rullande och material, skyddat från väder och vind och
från skadegörelse, är mycket stort. Vagnar och material, som står ute måste regelbundet renoveras
något som är både tidsödande och kostsamt. Föreningen har idag över 700 meter av lok och
vagnar, men har bara ca 380 spårmeter förvaringsutrymme under tak.

Hallen
En ny fordonshall med plats för 240 spårmeter kommer därför göra en stor skillnad.
Hallen kommer att bli 12,0 meter x 60,0, då det finns färdiga byggstommar, som är 12,0 meter.
Detta innebär att vi kan bygga en hall med fyra spår i bredd istället för tre som ursprungligen
planerades. Den bredare hallen (byggteknisk vinst) gör att vi kan få in ett pall ställ på en av
långväggarna och frigöra utrymme i våra kallförråd i Mariefred.

Spåren
Bangården utanför fordonshallen skulle ursprungligen byggas med nytillverkade växlar men vi har
insett att det blir allt för stora pengar som vi kan ha till annat i bygget.
Vi kom fram till att det skulle byggas med en vändskiva som vi har. Den är från 1920 talet. En
vändskiva som möjliggör att från ett spår alltid kunna nå samtliga 4 spår som leder till
fordonshallen. Den måste dock renoveras innan användning.
Förslaget är att bygga två spår i kurva på skivan utan att rälerna korsar över varandra löser vårt
problem. Denna lösning är unik i järnvägsvärlden.
Troligtvis blir det den enda vändskivan i hela världen med denna lösning. Lösningen gör att vi på
ett smidigt sätt kan växla in hela tågsätt direkt in i hallen på alla spåren.
Vändskivan gör det även möjligt vända på personvagnarna för att minimera att de tar stryk av
solljuset på södersidan.
Sammanlagt ca 380m spår varav 240 inne i fordonshallen och 1 växel ingår i projektet