Jönköping - Gripenbergs järnväg (JGJ)

Banan som band samman städer, fraktade fabrikens gods och tog turister till landet

Gripenbergsbanan var vår mest allsidiga och intensivast trafikerade 600-bana. 

Jönköping-Gripenbergs Järnväg, JGJ eller Gripenbergsbanan, byggdes i etapper mellan 1893 och 1900. Linjen gick Jönköping-Vireda och var 43 km lång. Den planerade sista milen till Gripenberg byggdes aldrig. Två godsägare och en fabriksdisponent tog initiativ till byggandet och fanns länge i JGJ:s styrelse. Greve James Hamilton på Lyckås gods en mil från Jönköping styrde egenmäktigt över byggande och drift, blev avsatt, återkom och blev avsatt igen 1916.

Banan tillfredsställde delvis motstridiga behov av transporter. Husqvarna vapenfabrik ville ha normalspårig järnväg till SJ:s station i Jönköping, godsägarna behövde enkla transporter för sitt jord- och skogsbruk, landsbygdens övriga befolkning likaså. Alla var betjänta av bekvämt resande till och från städerna.
JGJ hade nio lok, två motorvagnar, sexton personvagnar och hundratalet godsvagnar och var därmed vår största 600-bana. Även antalet resande var mycket större än övriga banors. Ekonomin gav viss vinst under de flesta åren.

Linjen gick genom två städer, passerade natursköna turistmål, mindre samhällen och stora lantegendomar som alla hade behov av gods- och persontransporter. Trots den intensiva trafiken blev ekonomin dålig redan 1930, trafiken upphörde 1932 och fyra år senare var hela verksamheten avvecklad.

Lok 9 (deposition), personvagnarna Co 2, Co 11 och CNo 41 samt godsvagnarna DFo 27, No 51, IKN 101 och IKN 106. (No 51 används idag som tjänstevagn för banavdelningen). Dessutom finns fler fordon att renovera, så även de kan gå i trafik.

Karta över JGJ

Boken om JGJ

Banan beskrivs med alla tekniska data inklusive stationer etc. Beskrivning av rullande materiel och detaljerade ritningar ingår. Utförliga kartor och bangårdsplaner kompletterar texten. Illustrerad med fint detaljerade ritningar av banans rullande materiel etc. 112 sidor 20x21 cm, kart + 16-sidigt supplement 2003 som innehåller några nyfunna foton, kartor, en bangårdsritning över den planerade anslutningen i Gripenberg, personalförteckning m m.