Nättraby - Alnaryd - Älmeboda Järnväg (NAÄJ)

En tätt befolkad landsbygd fick förbindelse med Karlskrona och omvärlden

NÄTTRABYBANAN TRANSPORTERADE FOLK, FÄ OCH GODS I NÄRA FEMTIO ÅR
Nättrabybanan byggdes i tre etapper, mellan 1893 och 1910. Från Nättrabyhamn, 10 km väster om Karlskrona, följde banan Nättraby-åns sträckning till Älmeboda i Småland, 49 km norrut. Fram till nedläggningen av persontrafiken år 1939 fungerade banan, som en viktig transportled för människor och gods, mellan blekingekusten och smålandsskogarna. Från Karlskrona och den ”stora världen” kom varor till lanthandlarnas lager och kalk, gödningsämnen och råvaror till lokala småindustrier. Söderut sändes produkter från träindustri och bruk, grus, lantbruksprodukter och hantverksalster. Resenärerna var lantbor på väg till Karlskrona och karlskronabor som reste till landet. Lördagar och söndagar sommartid var järnvägens alla personvagnar oftast helt fullsatta.  
Fyra ånglok stod för dragkraften, sex personvagnar gav plats för de resande. För godstransporterna fanns fyra täckta vagnar och ett femtiotal öppna. 

Initiativet till banans byggande togs av landstingsmannen och godsägaren i Nättraby,  Axel E. Lindvall. Han bodde i Havgården strax söder om stationen och ägde även ångsluparna, som trafikerade rutten Nättrabyhamn-Karlskrona. Ungefär åttio personer totalt såg till att tågen rullade under femtio år med trafik.