Detta är Östra Södermanlands Järnväg (ÖSlJ)

Museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg (ÖSlJ) är en ideell förening med mål att samla och bevara lok och vagnar från landets minsta järnvägar, de med endast 600 mm spårvidd, samt att visa dem i trafik. Verksamheten bedrivs ideellt och du kan bli medlem, aktiv eller stödjande.

Spårvidden, 600 mm, är den smalaste som använts för allmän person- och godstrafik.
I Sverige har sju järnvägar använt denna spårvidd för allmän trafik. De byggdes mellan 1891 och 1909. Lok, vagnar och  övriga materiel från dessa små järnvägar representerar en äldre järnvägsteknik än vad som är fallet på bredare spårvidder eftersom de lades ner tidigt, de flesta under 30-talet. Lyckligtvis blev många lok och vagnar sålda till industribanor, som hade dem kvar i drift in på 60-talet; därifrån kunde då ÖSlJ bygga upp sin historiska fordonspark. 
 
Målet för museijärnvägen ÖSlJ är att visa en levande smalspårig småbana som den kunde gestalta sig under 1900-talets första decennier. Vi har därmed ett konkret kulturhistoriskt mål – att visa för allmänheten att järnvägar med denna lilla storlek faktiskt var ett fungerande viktigt transportmedel för den bygd de betjänade. 
Ekonomin är helt beroende av resenärerna, då järnvägens kostnader måste täckas av biljettintäkter och försäljningsverksamheten.
 
Arbetet vid järnvägen utförs ideellt av föreningens medlemmar helt utan ersättning.
Av föreningens totalt ca 1000 medlemmar är ett hundratal aktiva i den praktiska driften
av vårt levande museum.

Järnvägen ÖSlJ är juridiskt helt jämställd med alla övriga järnvägar. Verksamheten står därför under tillsyn av Transportstyrelsen som bl.a. godkänner föreskrifter, interna normer och utbildningsplaner för personalen.  

ÖSlJ:s Styrelse

Bli medlem
Som medlem får du fria resor i våra ordinarie tåg och tidningen ÖSlJ-nytt fyra gånger per år. Du har dessutom möjlighet att vara med och arbeta ideellt inom föreningen. 
För mer info, se bli medlem.

Delta i verksamheten som aktiv medlem
Vill du köra ånglok, bli stins eller konduktör? Jobba med äldre teknik eller bara tycker ÖSlJ är roligt? Välkommen som aktiv medlem. Inga förkunskaper krävs, mycket går att lära sig och du kan få en givande hobby.

Se bli medlem.

Lite ur ÖSlJ historia

1959
 
Östra Södermanlands Järnväg startade 1959 under blygsamma förhållanden på Lina bruks lerbana utanför Södertälje. 

1965
ÖSlJ fick möjlighet att överta bandelen Mariefred - Läggesta , då SJ lade ned sin trafik.

1970
600-mm spår till ångbåtsbryggan läggs ut och därmed finns möjlighet till samtrafik med s/s Mariefred.

1973
Banförlängning till Läggesta Södra varvid ÖSlJ får en egen station i Läggesta, dock blev det aldrig större stationshus än en liten kur där. 

2011
I maj invigs bandelen Läggesta - Taxinge Näsby av Hans Majestät Konungen.  Därmed fick vi en banlängd på 11,2 km: Mariefreds Ångbåtsstation- Mariefred - Läggesta Nedre – Taxinge Näsby. 

Ständigt saker på gång inom ÖSlJ
Här har endast några större saker nämnt. Ständigt renoveras fordon (vi har t o m hittat gamla vagnar på 2000 -talet), underhålls fordon, bana och fastigheter, arbetas med trafikplanering, ekonomi,  marknadsföring och utställning, säljs varor och fika m m i caféet och mycket mer.