Grön tidtabell 
2024

Tidtabeller Mariefred - Läggesta Nedre och åter .
Tågen körs normalt med ånglok, som dock kann ersättas med motorlok vid driftsstörning. Reservation för ändringar.

Mariefred - Läggesta Nedre

 Tågnummer  P 3
 
P 7 P 11  P 15 P 19
Fr Stockholm (båt) .. .. 10.00 .. ...
t  Mariefreds ångbåtsstation ... ... 13.30 ... ...
fr Mariefreds ångbåtsstation ... ... 13.45 ... ...
fr Mariefred  11.19 12.47 13.55  14.58   15.58 
fr Gripsholmsviken x x x x x
fr Hjorthagen x x x x x
fr Marielund x x x x x
fr Jagbacken x x x x x
t  Läggesta Nedre 11.33 13.01 14.09 15.12 16.12
fr Läggesta (Mälartåg) ... 13.27 14.27 v15.27 16.27
t Stockholm C ... 14.05 15.05 v16.05 17.05

x = tågen stannar vid behov för av- och påstigande
v = går måndag - fredag samt söndag

Läggesta Nedre - Mariefred

 Tågnummer P 4P 8P 12P 16P20
fr Stockholm C (Mälartåg)10.56s11.5512.55......
t Läggesta11.33s12.3313.33......
fr Läggesta Nedre 11.50  13.10  14.19  15.28  16.37 
fr Jagbackenxxxxx
fr Marielundxxxxx
fr Hjorthagenxxxxx
fr Gripsholmsvikenxxxxx
t  Mariefred12.0413.2414.3315.4316.51
fr Mariefred...13.35.........
t Mariefreds ångbåtsstation...13.40.........
fr Mariefreds ångbåtsstation (båt)......16.3016.30...
t Stockholm......20.0020.00...

x = tågen stannar vid behov för av- och påstigande 
s = går måndagar-fredagar