Orange tidtabell 
2024

Tidtabeller Mariefred - Läggesta Nedre och åter samt Mariefred - Taxinge Näsby och åter.
Tågen körs normalt med ånglok eller motorlok, se anmärkningar i tabellen. Reservation för ändringar.

Mariefred - Läggesta Nedre

 Tågnummer  P 31 P 7
MOTORLOK
P 11
MOTORLOK
 P 15 P 19
MOTORLOK
Fr Stockholm (båt) .. .. 10.00 .. ...
t  Mariefreds ångbåtsstation ... ... 13.30 ... ...
fr Mariefreds ångbåtsstation ... ... 13.45 ... ...
fr Mariefred  11.05 12.47 13.55  14.58   15.58 
fr Gripsholmsviken x x x x x
fr Hjorthagen x x x x x
fr Marielund x x x x x
fr Jagbacken x x x x x
t  Läggesta Nedre 11.19 13.01 14.09 15.12 16.12
fr Läggesta (Mälartåg) ... 13.27 14.27 t15.27 16.27
t Stockholm C ... 14.05 15.05 t16.06 17.05

x = tågen stannar vid behov för av- och påstigande
t= gåe måndagar - fredagar samt söndagar

Läggesta Nedre - Mariefred

 Tågnummer  P 32 P 4
MOTORLOK
P 8
MOTORLOK
P 12 P 16
MOTORLOK
P 20
MOTORLOK
fr Stockholm C (Mälartåg) ... 10.55 s11.55 12.55 ... s15.127
t Läggesta ... 11.33 s12.33 13.33 ... s16.04
fr Läggesta Nedre  11.29   11.50   13.10   14.19   15.28   16.37 
fr Jagbacken x x x x x x
fr Marielund x x x x x x
fr Hjorthagen x x x x x x
fr Gripsholmsviken x x x x x x
t  Mariefred 11.43 12.04 13.24 14.33 15.43 16.51
fr Mariefred ... ... 13.35 ... ... ...
t Mariefreds ångbåtsstation ... ... 13.40 ... ... ...
fr Mariefreds ångbåtsstation (båt) ... ... ... 16.30 16.30 ...
t Stockholm ... ... ... 20.00 20.00 ...

x = tågen stannar vid behov för av- och påstigande 
s = går måndagar-fredagar

Mariefred - Taxinge Näsby

 Tågnummer  P  1
MOTORLOK
P 5 P 11
MOTORLOK
P 15
Fr Stockholm (båt) .. ... 10.00 ...
t  Mariefreds ångbåtsstation ... ... 13.30
fr Mariefreds ångbåtsstation ... ... 13.45 ...
fr Mariefred  10.10   12.29   13.55  14.58 
fr Gripsholmsviken x x x x
fr Hjorthagen x x x x
fr Marielund x x x x
fr Jagbacken x x x x
Läggesta Nedre 10.24 12.43 14.09 15.12
fr Stockholm C (Mälartåg) 08.55 s11.55 12.55 ...
t Läggesta 09.33 s12.33 13.33 ...
fr Läggesta Nedre 10.35 12.53 14.17 15.26
fr Hedlandet x x x x
fr Sjöbygget x x x x
fr Härnön x x x x
t Taxinge Näsby 11.00 13.18 14.42 15.51
frTaxinge-Näsby brygga (båt) 15.10 15.10 15.10 ...
Mariefreds ångbåtsstation 15.35 15.35 15.35 ...

x = tågen stannar vid behov för av- och påstigande

Taxinge Näsby - Mariefred 

 Tågnummer  P 4
MOTORLOK
P 12 P 16
MOTORLOK
 P22/20  
fr Mariefreds ångbåtsstation (båt) ... ... 13.50 ...
t Taxinge Näsby brygga ... ... 14.15 ...
fr Taxinge Näsby 11.15   13.37   14.55  16.07
fr Härnön x x x x
fr Sjöbygget x x x x
fr Hedlandet x x x x
t  Läggesta Nedre  11.40  14.02 15.20 16.32
fr Läggesta (Mälartåg) 12.27 14.27 16.27 s16.57
t Stockholm C 13.05 15.05 17.05 s17.34
fr Läggesta Nedre 11.50 14.19 15.28 16.37
fr Jagbacken x x x x
fr Marielund x x x x
fr Hjorthagen x x x x
fr Gripsholmsviken x x x x
t  Mariefred 12.04 14.33 15.43 16.51
t Mariefreds ångbåtsstation ... ... ... ...
fr Mariefreds ångbåtsstation (båt) ... 16.30 16.30 ...
t Stockholm ... 20.00 20.00 ...

x = tågen stannar vid behov för av- och påstigande 
s = går måndagar - fredagar