INFORMATION TRAFIKSÄSONGEN  2022
ORDINARIE TRAFIK ÄR NU AVSLUTAD FÖR SÄSONGEN
VÄLKOMMEN TILLBAKA UNDER 2023.

-----------------------------------
För dig som vill bli aktiv hos oss så är det dags att anmäla intresse till info@oslj.nu.
Snart är det dags att anmäla sig till vårens utbildningar. Se mer här.
---------------------------------------

Medlemsavgifter som betalas på Museibanans Dag gäller både för resten av 2022 samt 2023 och därför gäller de nya avgifterna:
Hel medlem: 400:-, familjemedlem 200:-, ungdomar (6-15 år) 100:-.
Betalas till bankgiro 301-1012

Medlemskorten skickas ut i månadskiftet mars-april.
--------------------------------------------------------------------

Det går inte att förboka plats på våra tåg utan biljett köper du på någon av våra stationer i Mariefred eller Läggesta Nedre.
Inköpt biljett garanterar inte plats till visst tåg . Biljetten gäller i en månad.

Sidan uppdaterad 2023-01 -09
 

På ÖSlJ kan du göra en historisk resa med äkta ångtåg som är mer än 100 år gamla. Vi kör från Mariefred (med Gripsholms slott), via Läggesta till Taxinge-Näsby. Du når oss lätt med både bil och kollektivtrafik, vi har anslutning med Mälar-tåg i Läggesta.

ÖSlJ Trafik idag

Någonting är fel, vi återgärdar så snabbt som möjligt.

Ägna en hel dag åt järnvägen eller kombinera järnvägsresan med några av de intressanta besöksmål som finns kring järnvägen. Det finns en populär rundtur, Slott & Ånga (Lilla rund-turen) mellan Mariefred och Taxinge.
På vår station i Mariefred finns Café & butik samt en järnvägshistorisk utställning. Tidtabeller, priser och annan info hittar du i menyerna ovan.

Våra vagnar och nästan alla lok har en gång i tiden gått i trafik på någon av de sju svenska smalspårsjärnvägarna med spårvidd 600 mm, som hade persontrafik. Dessa har renoverats av de ideellt arbetande medlemmarna i museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg.

Karta över Östra Södermanlands Järnväg   ♦   klicka för att förstora!
Ångfartyget Mariefreds färdväg mellan Mariefred och Taxinge är markerad.

Stöd KM Nelssons renovering.

Skicka ditt bidrag till SWISH 123 442 10 95.

Gåva via Bankgiro.

Skicka din gåva via bankgiro: 301-1012, märk gåva och valfri text. 

Nyheter från bloggen, evenamang, foton m m.

Nyhetsblogg och fördjupande info

Restaureringen av byggnadsminnet Taxinge-Näsby stationshus sommaren 2019 är bl.a. finansierad med EU-medel från landsbyggdsprogrammet 2014-2020. Museiföreningen framför ett varmt tack till Länsstyrelsen Stockholms län för givna ekonomiska bidrag som möjliggjort denna angelägna byggnadsvårdsinsats. 

Styrelsen för ÖSlJ

Museiföreningen framför ett varmt tack till Sparbanksstiftelsen Rekarne för givna ekonomiska bidrag, som möjliggör angelägna kulturvårdande insatser